Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 The Perception of Communication Concluded by Globalisation: "Global Village" Öz   PDF (English)
Kazım Özkan Ertürk, Işıl Horzum Taylor
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TOKAT YEREL İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADIN GİRİŞİMCİLER: İSTİHDAMA KATILIM ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI Öz   PDF
Serap BARIŞ, Elif Özlem AŞKIN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Kente Bakmak Öz   PDF
Şafak KAYPAK
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Transmission Mechanism of Shocks for Global Economic Crisis Preiod: Turkey Case Öz   PDF
Okyay UÇAN, Başak Gül AKTAKAS
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TÜKETİCİLERİN MARKET TERCİHLERİ VE MARKET TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Erdoğan GAVCAR, Nil İNAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ "Tüketim Yoluyla Kimlik İnşası" Düşüncesinin "Mekân Ve Nesne" Tasavvuru Bağlamında Açılması Üzerine Bir Giriş Denemesi Öz   PDF
Mehmet Ali Paylan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK TURİST AKIMINDA OYNAKLIĞIN ARCH MODELLERİYLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Kadir KARAGÖZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ Öz   PDF
Nedim YÜZBAŞIOĞLU, Veli Erdinç ÖREN, Tuba ŞAHİN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Turizm Kümelerinde Medya Yönetiminin Önemi. Öz   PDF
İge PIRNAR Ruhet GENÇ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin Düzeyleri ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma: Antalya Örneği Öz   PDF
Yakın EKİN, Veli Erdinç ÖREN
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Muhasebe Sisteminin İncelenmesi: Marmaris Örneği Öz   PDF
Çağrı KÖROĞLU, Levent KARADAĞ, Fırat BİÇİCİ
 
Cilt: 7 Sayı: 2 TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE RİSK VE BELİRSİZLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ALAN ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Şevket Yirik, Burcu Ilgaz Yıldırım
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi Öz   PDF
Rüştü YAYAR, Süleyman Serdar KARACA
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim. Öz   PDF
Yunus CERAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM TÜRK DIŞ TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYGULAMASININ ROLÜ: TEORİK BİR BAKIŞ Öz   PDF
İLHAN GÜLLÜ
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Ramazan YALÇIN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE TEŞVİKLER VE 20 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
HÜSEYİN AKAY, MUSTAFA OĞUZ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Türk Yükseköğrenim Sisteminin Durumu ve İktisadi Büyüme Performansına Katkısı. Öz   PDF
Ceyda ÖZSOY
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE-RUSYA KRİZİNİN ETKİLERİ Öz   PDF
Meryem Nergis ATAÇAY
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerinde "Son Dönem". Öz   PDF
Özlem DEMİRKIRAN Eda ÇİÇEK Havva ELTET SARIKÇIOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi (1990-2005). Öz   PDF
Zeynep KARAÇOR Şerife ŞAYLAN Gülbahar ÜÇLER
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NET TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI AZALTMADAKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: 1980-2015 DÖNEMİ Öz   PDF
Mustafa ŞİT
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması Öz   PDF
Zeynep HATUNOĞLU, Mahmut UÇAKTÜRK, Mustafa KILLI
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011) Öz   PDF
Fatih MANGIR
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Türkiye Muhasebe Standartları – 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İncelenmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Geçiş Sürecinde Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri Uygulama Çalışması Öz   PDF
Vedat ACAR
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye'de Dış Ticaret - Reel Döviz Kuru İlişkisi: Vektör Otoregresyon (Var) Analizi Yardımıyla Sınanması. Öz   PDF
Volkan ALPTEKİN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN TÜRKİYE'DE EĞİTİM HARCAMALARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Öz   PDF
Okyay UÇAN, Hilal YEŞİLYURT
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. Öz   PDF
Filiz TUTAR Handan YETİŞEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK ŞİRKETİNİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNE GÖRE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
ALİ RIZA İNCE
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi Öz   PDF
Uğur ADIGÜZEL
 
Toplam 318 ögeden 241 - 270 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1308-4216