Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi Öz   PDF
Ahmet ŞAHBAZ
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Sağlık Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Öz   PDF
Ahmet AY, Oktay KIZILKAYA, Emrah KOÇAK
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. Öz   PDF
Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli ÇAM
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri ve Önemi. Öz   PDF
Sevilay Uslu DİVANOĞLU
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi: Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Öz   PDF
Mehmet Emin İNAL Ruhan İRİ H. Hüseyin TÜRKMEN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK SİBER KAYTARMA ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK EMNİYET ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hakan CANDAN, Mehmet İNCE
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ SINAVLARA GÖZETMEN ATAMA PROBLEMLERİNİN ÇALIŞMA SAYFALARI İLE OPTİMİZASYONU Öz   PDF
Mehmet ÖZÇALICI
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Siyasal Pazarlama Uygulamaları Açısından Belediye Başkanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet Can DEMİRTAŞ, Nihan ÖZGÜVEN
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Siyasal Yozlaşma Olgusu ve Siyasetin Finansmanı Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış Öz   PDF
Ayfer DAĞDELEN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE E-SADAKATİN ÖNCÜLLERİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Seda ARSLAN, Özlem ATALIK
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 Spatial Concentration and Regional Diversification of Public Expenditures: The Case of Turkey Öz   PDF (English)
Süleyman Emre Özcan, Güner Tuncer
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN STRATEJİK PROJE PLANLAMASI VE PAZARLAMA: ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Çimen KARATAŞ ÇETİN, Gül DENKTAŞ ŞAKAR, Ayşe Güldem CERİT
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Sürdürülebilir Gelişme Açısından Göller ve Yaşanan Tehditler: Akşehir Gölü Örneği. Öz   PDF
Handan ERDAL
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgâr Enerjisinin Önemi ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler Öz   PDF
Cansel OSKAY
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik Çevre Boyutları AçısındanAtık Yönetimi ve E-Atıklar. Öz   PDF
Ahmet ERGÜLEN Arzum BÜYÜKKEKLİK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KARBON SALINIMININ SOSYAL MALİYETİNİ DİKKATE ALAN BİR MODEL ÖNERİSİ: BİR MERMER İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
BİLAL ŞİŞMAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Tarım Sektöründe Ve Tarım Sektörünün Önemli Bir Alt Dalı Olan Meyve Bahçesi İşletmelerinde Muhasebenin Gereği, Belge Ve Defter Düzeni. Öz   PDF
S. Hüseyin TOKAY Ali DERAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Tarım Sektöründe Ve Tarım Sektörünün Önemli Bir Alt Dalı Olan Meyve Bahçesi İşletmelerinde Muhasebenin Gereği, Belge Ve Defter Düzeni. Öz   PDF
S. Hüseyin TOKAY Ali DERAN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Bilişim Teknolojilerinin Etkisi Öz   PDF
Hasan BÜLBÜL, Vesile ÖZÇİFÇİ, Buket ÖZOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Ürün Yeniliğine Tedarikçi Katılımı. Öz   PDF
Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Tedarik Zinciri Yönetiminin Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Mustafa BAYHAN
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Tedarik Zinciri Yönetiminin Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Mustafa BAYHAN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TERÖR VE TURİZM İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: AB VE MENA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ceyhun Can ÖZCAN, İbrahim ÖZMEN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM TEST OF ‘TWIN DEFICIT HYPOTHESIS’ FOR TURKEY: AN ANALYSIS FOR 2001-2014 PERIOD Öz   PDF (English)
Ayşe DURGUN, Dilek GÖZE KAYA, Levent KÖSEKAHYAOĞLU
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Testing The Degree Of Monetary Autonomy: German Dominance Hypothesis Revisited Öz   PDF
Murat PÜTÜN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN TESTING THE EFFECTS OF BRSA ON TURKISH BANKING SECTOR BY MALMQUIST INDEKS (1995-2010) Öz   PDF (English)
Orhan Çoban, Fatma Nur YORGANCILAR, Esra Kabaklarlı
 
Cilt: 6 Sayı: 2 The Impact Of Exchange Rate Volatılıty On Tourısm Sector: A Case Study, Turkey Öz   PDF
Baki DEMİREL, Barış ALPARSLAN, Emre Güneşer BOZDAĞ, Alp Gökhun İNCİ
 
Cilt: 6 Sayı: 2 The Impact Of The Global Economic Crisis On The Public Finances Of Central And Eastern European Countries Öz   PDF
Tomáš DUDÁŠ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania. Öz   PDF
Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 The Nature of Money in Post-Keynesian Institutionalists: Turkey Case Öz   PDF
Başak Gül Aktakaş, Cemil Serhat Akın, Okyay Uçan
 
Toplam 318 ögeden 211 - 240 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1308-4216