Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN MÜŞTERİ GÜÇLENDİRMENİN ÖLÇÜLMESİ: İÇ ANADOLU’DA BİR UYGULAMA Öz   PDF
İbrahim Bozacı, Tülin Durukan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: BIST–50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
İlhan EGE, Özlem KARAKOZAK, Emre Esat TOPALOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Net Hata Noksan Kaleminin Sürüdürülebilirliği: 1950 - 2007 Dönemi Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz. Öz   PDF
Ferit KULA Alper ASLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Niğde Devlet Hastanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Öz   PDF
İbrahim YALÇIN Selim KOÇAK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Niğde Devlet Hastanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Öz   PDF
İbrahim YALÇIN Selim KOÇAK
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Haluk BENGÜ, Fevzi Serkan ÖZDEMİRSerpil ÇELİK
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Niğde Üniversitesinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Enflasyon Etkisi Altında Bir Hesaplama Öz   PDF
Can MAVRUK, Ali İlker TEKİNARSLAN, Murat GÜRÜN, Ayşe AYİŞ AKKURT
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Atilla YÜCEL, Fatma ÇUBUK
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Süleyman Uyar, Ata Kahveci, Murat Yetkin
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Örgütlerde Yönetici Sessizliği Mümkünmüdür? Keşifsel Bir Araştırma Öz   PDF
Ayşehan ÇAKICI, Berna AYSEN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞKOLİKLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
MUSTAFA KESEN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Ahmet Burçin Yereli, Altuğ Murat Köktaş, Işıl Şirin Selçuk
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI Öz   PDF
Altuğ Murat KÖKTAŞ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ OTOMOTİV ÜRÜNLERİ İHRACATINDA STRATEJİK DIŞ TİCARET YAKLAŞIMI: ABD VE JAPONYA ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Fatih Yücel, Ayşe Ergin
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK ÖZAL’LI ANAP DÖNEMİNDE MUHAFAZAKÂR DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Öz   PDF
Elif Nagihan TÜRKÖZ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Panel Veri Yaklaşımı Altında Gümrük Birliği Anlaşmasının İmalat Sanayine Etkilerinin Bir Analizi. Öz   PDF
H. Mahir FİSUNOĞLU, Fatih YÜCEL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ PATERNALİST DEVLET ANLAYIŞININ BİR GEREĞİ OLARAK GÜNAH VERGİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Selçuk BUYRUKOĞLU, Doğan BOZDOĞAN, Altuğ Murat KÖKTAŞ
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi Öz   PDF
Yunus CERAN, Süleyman KARAÇOR
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Erkan ÖZTÜRK, İsmail DÜLGEROĞLU
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle İmalat ve Kimya-Petrol-Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki Öz   PDF
M. Başaran ÖZTÜRK, Gülüzar KURT GÜMÜŞ, F. Dilvin TAŞKIN, Efe Çağlar ÇAĞLI
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Piyasa: Adam Smıth Versus Karl Polanyi Öz   PDF
Yeliz SARIÖZ GÖKTEN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Politik Yeteneğin Öğrenci ve Çalışanların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Mediatör (Aracı) Etkisi: Görgül Bir Çalışma Öz   PDF
Belgin Aydıntan, Aykut Göksel, Emre Burak Ekmekçioğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK POLİTİKA ANALİZLERİNDE KULLANILAN MAKROEKONOMİK MODELLER VE YENİ NEOKLASİK SENTEZ Öz   PDF
Fındık Özlem ALPER
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 POTANSİYEL MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ HİLE ALGISI ÜZERİNE BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF   Başlıksız
Tansel Hacıhasanoğlu, Nevran Karaca
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Presidency As An Actor Of Executive İn The Islamic Republic Of Iran Öz   PDF
M. Serkan TAFLIOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİNİN GELİR KAYNAKLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Aydoğan SOYGÜDEN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ RAF YÖNETİMİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE TEKRAR SATIN ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Hasan BÜLBÜL, Ayşe TOPAL, Cahit ÇAĞLIN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ? Öz   PDF
Özlem Öztürk ÇETANAK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ RELATION OF MARKETING AND PROFITIBALITY OF KAZAKHSTAN BANKS Öz   PDF
Maya KATENOVA, Bulent DUMLUPINAR, İlhan EGE
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ RİSK SERMAYESİ YATIRIMI VE RÜZGÂR ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Öz   PDF
Ercan Bayazıtlı, Fevzi Serkan Özdemir, Ali Çolak
 
Toplam 318 ögeden 181 - 210 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1308-4216