Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Konaklama İşletmelerinde Konumlandırmanın Tüketici Algılamaları Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Perihan ŞIKER, Murat AKIN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN KONUT FİYATLARI VE YATIRIMI: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Öz   PDF
Yener COŞKUN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Üretim Stratejisi. Öz   PDF
Hasan Kürşat GÜLEŞ Mevhibe TÜRKMEN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin, İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama. Öz   PDF
Ruziye COP Deniz OYAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Küresel Ekonomilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma. Öz   PDF
Tülin DURUKAL Cihat KARTAL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASINDA MERKEZ BANKACILIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Öz   PDF
Mehmet ŞENTÜRK, Selim KAYHAN, Tayfur BAYAT
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Şükrü TÜRKÖZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK KURUMLAR, VERGİ KÜLTÜRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME Öz   PDF
Doğan BAKIRTAŞ
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Kurumsal İletişimde İki Stratejik Alan: Pazarlama ve Halkla İlişkiler Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Nesrin CANPOLAT, Adem KISAÇ, Güchgeldi BYASHİMOV
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması Öz   PDF
Vural ÇAĞLIYAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 KURUMSAL YÖNETİMİN BIST ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Songül Kakilli Acaravcı, Serkan Yılmaz Kandır, Ahmet Zelka
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK KURUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE “İTİBAR RİSKİ” YÖNETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM LİBERALLEŞME SÜRECİNDE ÖZELLEŞTİRME, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TİCARET SERBESTLİĞİ: BAZI AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Öz   PDF
BETÜL İNAM, FİLİZ GİRAY, SELİM TÜZÜNTÜRK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ LOJİSTİĞİN EVRİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YÖNÜNDEN LOJİSTİK ÖĞRETİMİ Öz   PDF
Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Mehpare KARAHAN GÖKMEN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Maliyet Yönetiminde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Bir Yöntem Önerisi: Maliyet-Hacim-Risk Analizi (MHRA) Öz   PDF
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Menü Analizinde Geleneksel ve Çağdaş Yöntemlerin Karşılaştırılması Öz   PDF
Levent KOŞAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 Merkez Bankası Kâr Etmeli Mi? T.C. Merkez Bankası Örneği Öz   PDF
Yaşar Köse, Murat Atik, Bülent Yılmaz
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Osman Tugay, Vesile Ömürbek
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Mesleki Stresin İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü Öz   PDF
Erkan Turan DEMİREL
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Mobbing'in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Öz   PDF
Yeter DEMİR Mustafa fedai ÇAVUŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Mobbing'in Kişisel ve Örgütsel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Öz   PDF
Yeter DEMİR Mustafa fedai ÇAVUŞ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Mobbing’in Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Burcu Ilgaz Yıldırım, Şevket Yirik, Furkan Yıldırım
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 MODERN DESENTRARLİZATİON DÜŞÜNCESİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ VE YERELLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Mehmet Özel
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN MUHAFAZAKARLIK ve TÜRKİYE MUHAFAZAKARLIKLARININ BAZI HALLERİ Öz   PDF
Ernur Genç
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama Öz   PDF
İrfan ERTUĞRUL Serkan ÖZDEMİR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK ORDU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Abitter ÖZULUCAN, Dursun KELEŞ, Seçkin ARSLAN
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
Azzem ÖZKAN, Tansel HACIHASANOĞLU
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Ali DERAN, İncilay SAVAŞ, Atilla SÜRER
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KOPENHAG TÜKENMİŞLİK ENVANTERİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öz   PDF
Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI, Ali APALI, İsmail BEKÇİ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM MUHASEBEDE HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
ZEKİ DOĞAN, ELİF NAZLI
 
Toplam 318 ögeden 151 - 180 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216