Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 6 Sayı: 2 II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Otoriter Yönetim Geleneğinin Sosyo-Ekonomik Kökleri: İttihatçılığın Sosyo-Ekonomik Temelleri Üstüne Bir Çözümleme Denemesi Öz   PDF
A. Vedat KOÇAL
 
Cilt: 5 Sayı: 1 İlaç Sektöründe Tersine Lojistik ve Dağıtımın Rolü: Bir Uygulama Öz   PDF
Şemsettin USLU, Mualla AKÇADAĞ
 
Cilt: 7 Sayı: 1 İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü Öz   PDF
Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ
 
Cilt: 6 Sayı: 2 İMKB-30 Endeksi ve VOB İMKB-30 Endeks Sözleşmeleri Arasındaki Arbitraj Olanaklarının Taşıma Maliyeti Yöntemi İle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Adalet HAZAR
 
Cilt: 6 Sayı: 2 İş Tatminini Etkileyen Faktörlerle İlgili Hizmet Sektöründe Yapılan Bir Araştırma: Kilis İli Kamu ve Özel Banka Personeli Örneği Öz   PDF
Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 İşe Devamsızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi. Öz   PDF
Faruk ŞAHİN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. Öz   PDF
Hatice UZUN Ufuk DURNA
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği. Öz   PDF
Fulden KARADAL Murat TÜRK
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Algısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Gonca Şükriye Akkoyunlu, Selma Kalyoncuoğlu
 
Cilt: 5 Sayı: 2 ISO 500 Firmalarının Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Dokuma ve Giyim Eşya Sanayi Öz   PDF
Rüştü YAYAR, Mustafa Necati ÇOBAN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi Öz   PDF
Nihat TAŞ, Altan DOĞAN, Emrah ÖNDER
 
Cilt: 5 Sayı: 1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ve İşlem Hacmi İlişkisi Öz   PDF
Sadık ÇUKURÜmit GÜMRAHMeltem ÜSTÜN GÜMRAH
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK İZLENİM YÖNETİMİNİN OLUMSUZ ÖRGÜTSEL SONUÇLARA ETKİSİ VE PERFORMANS DEĞERLEMENİN ARACILIK ROLÜ: TÜRKİYE’DEKİ LİDER ŞİRKETLERDEN AMPİRİK BULGULAR Öz   PDF
Özge DEMİRAL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Jenerik Reklam Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Öz   PDF
H. Dilara KESKİN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 KADIN GİRİŞİMCİLER SCHUMPETER’İN GİRİŞİMCİSİ OLURSA.... Öz   PDF
Bahar Araz Takay, İpek Kalemci Tüzün
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Kalkınma Ajanslarında İç Denetim. Öz   PDF
Yunus CERAN
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Kalkınma Kavramına Küreselleşme Prespektifinden Bir Bakış Öz   PDF
Ebru ARICIOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Kamu Yönetiminde Kriz Ve Türk Yerel Yönetimlerinde Yeniden Yapılanma. Öz   PDF
Mehmet ÖZEL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Kamuoyu Oluşum Sürecinde Sosyal Hareketler ve Medya. Öz   PDF
Selim KILIÇ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE E-POSTA YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Kenan GÜLLÜ, Sezer KARASAKAL
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Karbon Vergisi Öz   PDF
İbrahim ORGAN, Taha Emre ÇİFTÇİ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN KATILIM BANKALARINDA KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Rıfat KARAKUŞ, Şeyma YILMAZ KÜÇÜK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM KATILIM BANKALARININ KAR PAYI ÖDEMELERİ İLE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ ÖDEMELERİNİN BİRBİRLERİNE YAKIN OLMASININ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
TUNAHAN AVCI, METİN AKTAŞ
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Kayıtdışı Ekonominin Gerçek Verimliliğe ve KOBİ’lere Etkisi Öz   PDF
Zübeyir TURAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ KAYNAK TÜKETİM MUHAEBESİ: SİLAH FABRİKASI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ayşe ERGÜL KURTLU
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerinin Çevresel Etik ve Sosyal Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi. Öz   PDF
Şafak KAYPAK
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ KENTSEL SU SUNUMUNDA BİR YÖNETİM ARACI OLARAK SU TALEP TAHMİNİ Öz   PDF
Recep Akdağ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI Öz   PDF
Zübeyir TURAN, Yusuf Kemal ÖZTÜRK
 
Cilt: 6 Sayı: 2 KOBİ’lerde İnovasyon Yapma Eğilimi İle İnovasyon Performans Başarı Derecesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Öz   PDF
A. Aslan ŞENDOĞDU, Yunus Emre ÖZTÜRK
 
Cilt: 6 Sayı: 2 KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği Öz   PDF
Zeynep HATUNOĞLU, Yusuf AKPINAR, Adnan ÇELİK
 
Toplam 318 ögeden 121 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216