Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Estimating The Term Structure of Interest Rates: A Case of Turkey (1990 - 2001) Öz   PDF
Erdinç KARADENİZ Ayberk Nuri BERKMAN
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Hasan GÜL Mehmet İNCE
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı Öz   PDF
Ruveyda KIZILBOĞA, Filiz ÖZŞAHİN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir Öz   PDF
Demokaan DEMİREL
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE BU HAKLARI KORUMANIN EKONOMİK ÖNEMİ Öz   PDF
FATMA MERVE PARLAKYILDIZ, E. ALPER GÜVEL
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Evren Dilek ŞENGÜR
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS 17, Vergi Mevzuatı, BDDK Tebliği Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları Öz   PDF
Ayşe Gül KÖKSAL, Beyhan BELLER
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN FİNANSAL PİYASA GELİŞMESİ Mİ BÜYÜMEYİ TETİKLER, BÜYÜME Mİ FİNANS PİYASALARINI GELİŞTİRİR? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DENEME Öz   PDF
Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK FİNANSMAN VE MALİYET YAPISI TEMELİNDE MERSİN’DE KONUT MÜTEAHHİTLİĞİ (YAP-SATÇILIK) Öz   PDF
Tuncay Turan TURABOĞLU, İsmail Ahmet ŞAHİN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Foreign Direct Investment Into China: Policy, Development and Access To The World Markets. Öz   PDF
Munise Tuba TÜRKER
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Foreign Trade Analysis Of Turkish Small And Medıum Sized Enterprises In Konya City And An Empirical Study. Öz   PDF
Zekeriya MIZIRAK Esra Talaşlı KABAKLARL ACET
 
Cilt: 6 Sayı: 1 From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt Öz   PDF
M. Serkan TAFLIOĞLU
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Geleneksel Muhasebeden Uluslararası Finansal Raporlamaya Geçişte İhtiyatlılık Kavramı Öz   PDF
Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 GİBRAT ORANTILI ETKİ YASASININ BORSA İSTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE SINANMASI Öz   PDF
Erdinç Karadeniz, Ömer İskenderoğlu, Yıldırım Beyazıt Önal
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Gıda Harcamalarının Gelir İçindeki Payı YönündenSatın Alma Gücünün Değerlendirilmesi: Türkiye’nin Bölgeselleştirilmiş İlleri Bazında Bir Değerlendirme. Öz   PDF
Kahraman KALYONCU
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Gümrük Uzlaşması ve Vergi Usul Kanunu’ndaki Uzlaşma Kurumu ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Neslihan COŞKUN KARADAĞ, İbrahim ORGAN
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Halkla İlişkiler ve Reklam AjanslarınınHizmet Alanları: Web Sitelerine Yönelik Bir İnceleme Öz   PDF
Nesrin CANPOLAT
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar. Öz   PDF
Süleyman KARAÇOR
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Halkla İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Bloglar. Öz   PDF
Süleyman KARAÇOR
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM HASILAT YARATAN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME İLKELERİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTALARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Seyfi YILIKMAZ, Ali DERAN, İncilay ERDURU
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Hastane İşletmelerinde Değer Akış Maliyetlemesi Öz   PDF
Semra AKSOYLU
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması Öz   PDF
Zeynep HATUNOĞLUMustafa KILLI
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Hedef Programlama İle Tedarik Zincirinde Dağıtım Planlaması ve Bütçe Ayrıştırması Öz   PDF
Çiğdem SOFYALIOĞLU, Şule ÖZTÜRK
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Hedge Fonlar. Öz   PDF
Nurgül CHAMBERS
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 HEDONİK TÜKETİM VE ANLIK SATIN ALMA: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Pınar Aytekin, Canan Ay
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN HİZMET İŞLETMELERİNDE HİZMET KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA İÇSEL PAZARLAMANIN ROLÜ: KRUVAZİYER TURİZMDEN BİR ÖRNEK OLAY Öz   PDF
Derya ATLAY IŞIK, A. Güldem CERİT
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Hizmet Üreten Bir Sistemin Bekleme Hattı (Kuyruk) Modeli İleEtkinliğinin Ölçülmesi. Öz   PDF
Osman ÇEVİK Ayşe Elif YAZGAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN HOW TO MEASURE THE CUSTOMER SATISFACTION AMONG INTERNATIONAL STUDENTS? AN EXPLORATIVE CASE STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS Öz   PDF
Cihat POLAT
 
Cilt: 6 Sayı: 2 İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları Öz   PDF
Azzem ÖZKAN, H.Pınar KAYA
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK İFLAS ERTELEME SÜRECİNDEKİ İŞLETMELERDE FİNANSAL KİRALAMAYA KONU VARLIKLARIN YÖNETİMİ Öz   PDF
Derviş BOZTOSUN, Semra AKSOYLU
 
Toplam 318 ögeden 91 - 120 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216