Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Determinants of Tax Compliance Behaviour of Small and Medium Size Businesses in Cameroon's Littoral and Central Provinces Öz   PDF
Oludele Akinloye AKİNBOADE
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Devre Mülk Sözleşmeleri ve Muhasebe Uygulamaları Öz   PDF
Vedat ACAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN DİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ÇAĞDAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (VATİKAN ÖĞRNEĞİ) Öz   PDF
Vüqar ALİYEV
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ DIŞA AÇIKLIĞIN ÜCRETLERE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Gürçem ORANSAY
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM DOĞAL KAYNAK LANETİ: AVRASYA BÖLGESİ İÇİN BİR UYGULAMA Öz   PDF
Recep ULUCAK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ YERLİ YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Öz   PDF
EROL BULUT, ÇAĞRI COŞKUN
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Doğrudan Yabancı yatırımın İhracata Etkisi: Teorik Bir Yaklaşım Öz   PDF
E. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU Ömer ÖZPINAR
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Doğrudan Yabancı yatırımın İhracata Etkisi: Teorik Bir Yaklaşım Öz   PDF
E. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU Ömer ÖZPINAR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Öz   PDF
Cem SAATCİOĞLU Orhan KARACA
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ DÖVİZ KURU DALGALANMALARI VE PETROL FİYATI ŞOKLARININ TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Volkan HAN, Erşan SEVER
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURTİÇİ FİYATLARA ETKİSİ Öz   PDF
SUNA KORKMAZ, MUSA BAYIR
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Geçiş Etkisi:Türkiye Örneği Öz   PDF
Ayşe Ergin
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi Öz   PDF
Özge ARPACIOĞLU Metin YILDIRIM
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi Öz   PDF
Özge ARPACIOĞLU Metin YILDIRIM
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Dünyadaki ve Türkiye’deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi. Öz   PDF
Zübeyir TURAN
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Eastern Enlargement’ Of The European Unıon – Changes In Trade Structure And Its Instabılıty Öz   PDF
Martin GRANČAY
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY AND ITALY: A FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY ANALYSIS Öz   PDF
Edgardo SICA, Mehmet ŞENTÜRK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Ekoloji - Anarşi Ekseninde Bookchin. Öz   PDF
Nazlı YÜCEL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Ekoloji - Anarşi Ekseninde Bookchin. Öz   PDF
Nazlı YÜCEL
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Ekonomide “YaratıcıYıkım”dan Davranışsal Ekonomiye Geçiş Öz   PDF
Ramazan KURTOĞLUEmine FIRAT
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinden Biri Olarak Beşeri Sermaye: Yükseköğrenimin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Öz   PDF
Şerife ÖZŞAHİN, Zeynep KARAÇOR
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne Üye Ülkelelerin 2006 Yılı İnsani Gelişmişlik Düzeylerinin Analizi. Öz   PDF
Tahsin KARABULUT Nurettin KAYA Zeynep GÜRSOY
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Ekonomik Kriz İle Mücadelede Maliye Politikasının Rolü Öz   PDF
Emine FIRAT
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 ELEKTRONİK BANKACILIKTA YENİ BİR MODEL: POSPARA VE MUHASEBE UYGULAMALARI Öz   PDF
İdris Varıcı
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN ELEKTRONİK PARA ve FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Hakan BİLİR, Şerif ÇAY
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB 100 Endeksi Örneği Öz   PDF
A Kerem ÖZDEMİR Seda TOLUN Ebru DEMİRCİ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: ASKERİ FABRİKALAŞMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ali Gökhan GÖLÇEK, Altuğ Murat KÖKTAŞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 ENDÜSTRİYEL METAL PİYASASINDA PİYASA RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ: RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Samet Evci, Serkan Yılmaz Kandır
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK ENERJİ TÜKETİMİ, DIŞA AÇIKLIK, FİNANSAL GELİŞME, SABİT SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Bekir GÖVDERE, Muhlis CAN
 
Cilt: 4 Sayı: 2 Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama (1988-2007) Öz   PDF
Zeynep KARAÇOR Hüseyin ÖZER Taha Bahad SARAÇ
 
Toplam 318 ögeden 61 - 90 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216