Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Öz   PDF
İbrahim YALÇIN Zeliha SEÇKİN Yavuz DEMİREL
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Öz   PDF
İbrahim YALÇIN Zeliha SEÇKİN Yavuz DEMİREL
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama Öz   PDF
Murat TOKSARI, İlyas İSEN, Adem DAĞCI
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksindeki (XGMYO) Şirketlerin Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sinan Aytekin, Eda Kahraman
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bölgelerarası (Sınırötesi) İşbirliği ve Avrupa'da Gelişimi. Öz   PDF
Mehmet ÖZEL
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Bir Politika Aracı Olarak Kalkınma Ajansları. Öz   PDF
Nihat IŞIK Duygu BAYSAL Onur CEYLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Bölümsel Raporlama Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri. Öz   PDF
Orhan ÜNAL
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Bölümsel Raporlama Ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri. Öz   PDF
Orhan ÜNAL
 
Cilt: 7 Sayı: 1 BRICS-T Ülkelerine Yönelik Portföy Yatırımlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi Öz   PDF
Duygu AYHAN
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Mortgage Banka Kredisi Seçim Problemine Uygulanması Öz   PDF
Arzu ORGAN, Murat Deniz KENGER
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması Öz   PDF
Arzu ORGAN, İrfan ERTUĞRUL, Seçil GÜLEÇ GÜREL
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Selen DOĞAN, Yavuz Sezer OĞUZHAN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ ÇALIŞANLARIN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARINDA DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mehmet İnce, Hasan Gül, Oya Korkmaz
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
İLHAN EGE, EMRE ESAT TOPALOĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Cameron-Freeman-Quınn Örgüt Kültürü Tipolojileri Ekseninde Örgüt Kültürü Farklılaşma Dinamikleri Öz   PDF
Belgin AYDINTAN, Aykut GÖKSEL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ ÇEVRE POLİTİKASININ EKONOMİK ARAÇLARI Öz   PDF
Fatih CAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ ÇEVRECİ ÜRÜNLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN, Burak ÖLÇÜ
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Chinese Investments In African Oil Öz   PDF
Nóra Szikorová
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Çin’de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği Öz   PDF
Halil ÖZEKİCİOĞLU, Burcu KILINÇ SAVRUL, Cüneyt KILIÇ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN COĞRAFİ PAZAR SEÇİMİNDE PROMETHEE VE ENTROPİ YÖNTEMLERİNE DAYALI ÇOK KRİTERLİ BİR ANALİZ: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Veli Alpagut YAVUZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMLARDA KÜLTÜREL ZEKÂNIN KÜLTÜRLER ARASI DUYARLILIK İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nuray MERCAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN CORPORATE GOVERNANCE AS A COMMUNICATION POLICY IN TWO-WAY SYMMETRICAL PUBLIC RELATIONS MODEL Öz   PDF (English)
Kazım Özkan ERTÜRK, Ayberk Nuri BERKMAN
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Corporate Reputation and Financial Performance of Firms in Turkey Öz   PDF
Serpil TOMAK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Could Poverty Be Turned Into Prosperıty and Poor Into Rich in Turkey’s Reality? Öz   PDF
Haldun SOYDAL Serkan GÜZEL M. Göktuğ KAYA
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Dağcılık Turizmine Katılımda Dikkate Alınan Hususlar Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
A. Celil Çakıcı, Gülser Yavuz, Metin Çiçek
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Değer Zincirinde Entellektüel Sermaye Öz   PDF
Hülya ERKANLI, Süreyya KARSU
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ; İŞÇİ SENDİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Levent Serhat BAYAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN DENETİM BAŞARISIZLIĞI KAVRAMI: NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
Musa Kayrak
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Ders Çizelgeleme Probleminin Melez Genetik Algoritmalar İle Performans Analizi Öz   PDF
Mustafa GERŞİL, Türker PALAMUTÇUOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK DERS PROGRAMI OLUŞTURULMASINDA 0-1 TAM SAYILI BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   PDF
İrfan ERTUĞRUL, Gülin Zeynep ÖZTAŞ
 
Toplam 318 ögeden 31 - 60 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216