Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 4 Sayı: 1 What About the Problems and Measures for the Industry Sector of TRNC? Öz   PDF
Okan Veli ŞAFAKLI
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Yabancı Sermayeli Bankaların Örgütlenme Şekilleri ve Ev Sahibi Ülkede Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar Öz   PDF
Zübeyir TURAN, Nefise KAYA
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM YAPAY SİNİR AĞLARI İLE RİSK-GETİRİ TAHMİNİ VE PORTFÖY ANALİZİ Öz   PDF
MEHMET YAVUZ, ŞAKİR SAKARYA, NECATİ ÖZDEMİR
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi. Öz   PDF
Vasfiye ÇELİK Fikret ÇELİK Sefa USTA
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Yerel Enerji Fiyatlarının Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım Çekebilme Gücü Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Yavuz GAZİBEY, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Yerel ve Küresel Krizler Işığında Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: 2001-2010 Veri Analizi Öz   PDF
Feyyaz ZEREN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Uğur TANDOĞANÖzer ŞAHİN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN YİYECEK İŞLETMELERİNİN MALİYET KONTROLÜNDE STANDART REÇETELERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ercüment OKUTMUŞ, Gülcan GÖVCE
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlikleri ve İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ebru TARCAN İÇİGEN, İsmail UZUT
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK YOLSUZLUK ve EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ:AB ÜLKELERİ ÜZERİNE YATAY KESİT ANALİZİ Öz   PDF
Aylin KONU, Ahmet Yılmaz ATA
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK YÖNETİCİNİN GÜÇ KAYNAKLARI ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Melda HARBALIOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Yönetim - Yurttaş İlişkileri Bağlamında Yurttaşların Yerel Yönetime Katılımı ve Niğde İli Uygulaması. Öz   PDF
Veysel EREN Selim KILIÇ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Yönetimde Örnek Olaylar. Öz   PDF
Ufuk DURNA Murat TÜRK Dicle ÇAYAN Tan KENDİRLİ
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Yüksek Öğretimde Çevre Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerde Çevre Bilinci: Niğde Üniversitesi Örneği. Öz   PDF
Selim KILIÇ M. Emin İNAL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Yüksek Öğretimde Hizmet Kalitesi Unsurları ve Bir Uygulama. Öz   PDF
Ertuğrul ÇAVDAR
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Yükseköğretimde Çevre Eğitiminin Çevre Bilinci Oluşumuna Etkisi: Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Örneği Öz   PDF
Selim KILIÇ
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Ziyaretçilerin Alişveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama Öz   PDF
Ali Çağlar ÇAKMAK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” Ve Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi. Öz   PDF
M. Okan TAŞAR
 
Toplam 318 ögeden 301 - 318 arası << < 6 7 8 9 10 11 


ISSN: 1308-4216