Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ TÜRKİYE’DE CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KADAR MUHASEBE DENETİMİ KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER Öz   PDF
Çağrı Köroğlu
 
Cilt: 7 Sayı: 2 Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Öz   PDF
Okyay UÇAN, Esra KOÇAK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ TÜRKİYE’DE EĞİTİM-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Öz   PDF
Tuncer GÖVDELİ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
TAHA EMRE ÇİFTÇİ, İBRAHİM ORGAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 TÜRKİYE’DE GSM OPERATÖRLERİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Tolga Dursun, Samet Gürsev
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Türkiye’de Havacılık Kümelenmeleri ve Finansman Sorunları Öz   PDF
Fikret GEBEŞÜnal BATTAL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI POLİTİKASININ ÇÖZÜMLENMESİ: SÜREÇ ANALİZİ (AŞAMALAR YAKLAŞIMI) Öz   PDF
Hava TAHTALIOĞLU, Hüseyin ÖZGÜR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminin Yapısal Uyarlanması: Bütçe Reformu ve Kamu Örgütlenmesinde Dönüşüm Öz   PDF
Ahmet Barbak
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ TÜRKİYE’DE MEVDUAT BANKACILIĞINDA YOĞUNLAŞMA VE KÂRLILIK İLİŞKİSİ (2006-2013 DÖNEMİ) Öz   PDF
Abdulvahap Özcan, Cemil Çiftçi
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Türkiye’de Özelleştirmenin Maliyetler Üzerine Etkisi: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği Öz   PDF
Selami GÜNEY
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Okyay UÇAN, Seda ATAY
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi Öz   PDF
Sibel Selim, Doğan Uysal, Pınar Eryiğit
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Türkiye’de Suç Oranlarının Sürekliliği Öz   PDF
Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN İKTİSADİ GELİŞİMİ VE SORUNLARI: TARİHSEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Zeki Doğan, Seçkin Arslan, Ayberk Nuri Berkman
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK, FİNANSAL AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
A. Öznur ÜMİT
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi Öz   PDF
Nüket KIRCI ÇEVİK, Oya KORKMAZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CAM TAVAN SENDROMUNUN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Hava TAHTALIOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015): NİSAN ÜCRETLİ BİR İŞTE ÇALIŞMANIN KADININ SOSYAL KONUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Yücel Can
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Uluslararası İlişkilerde Egemenliğin Değişen Yüzü Öz   PDF
Sami KİRAZ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MİSYON İFADESİ BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ Öz   PDF
Nedim YÜZBAŞIOĞLU, Oğuz DOĞAN, Birsen ÇEVİK
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi Öz   PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Ali ŞİMŞEK
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Adnan Çelik, Mehmet İnce, Sezen Bozyiğit
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezi’nin Kurulmasına İlişkin Model Önerisi Öz   PDF
Esen GÜRBÜZ, Elif Turhal UÇURUM
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma Öz   PDF
M. Asıf YOLDAŞ, Çağrı ERGEZER
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ Öz   PDF
Zeki DOĞAN, Fatma Nur YORGANCILAR, Ayberk Nuri BERKMAN, Seçkin ARSLAN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Kişi-Örgüt Uyumunun Etkileri Öz   PDF
Sema Polatçı, Fatih Özçalık, Mihriban Cindiloğlu
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA PİLOT BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Burak NAKIBOĞLU, Nuket SERİN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA HAFTANIN GÜNLERİ ETKİSİ VE TATİL ANOMALİSİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
Fatih Burak Gümüş, Sedat Durmuşkaya
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ: VERGİ KAÇIRMA, VERGİDEN KAÇINMA VE KARA PARA AKLAMADAKİ ROLÜ Öz   PDF
Serdar ÖZTÜRK, Özlem ÜLGER
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Vergi İdaresinin Denetim Biçimleri ve Hukuka Aykırı Deliller Öz   PDF
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Fatih SARAÇOĞLU
 
Toplam 318 ögeden 271 - 300 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1308-4216