Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 5 Sayı: 2 19. Yüzyilda Osmanlı Maliyesinde Değişim, Bürokratik Düzenlemeler ve Maliye Nezâretinin Kurulması Öz   PDF
Aslıhan NAKİBOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 2 1997-2010 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Risk Analizi. Öz   PDF
Sinem Derindere KÖSEOĞLU
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 2002 – 2012 YILLARI ARASINDA TÜRK İKTİSAT POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER Öz   PDF
Zübeyir Turan
 
Cilt: 6 Sayı: 1 2008 Global Ekonomik Krizinin Öncü Göstergeleri ve Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama Öz   PDF
Metin AKTAŞ, Bünyamin ŞEN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 2050 Yılında Dünya Ekonomisi. Öz   PDF
Metin Kamil ERCAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. Öz   PDF
M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ
 
Cilt: 6 Sayı: 1 9-11 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Satın Alma Kararlarına Etkileri: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma Öz   PDF
Ali Çağlar ÇAKMAK, Merve ÇAKIR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN A COMPARATIVE STUDY OF THE FINANCIAL STRUCTURES OF BANKS IN TURKEY AND KYRGYZSTAN Öz   PDF
Mesut DOĞAN, Feyyaz YILDIZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 A Decision Support System Approach To Lot-Sizing Problem in Material Requirements Planning Process. Öz   PDF
Turan PAKSOY Hasan BÜLBÜL Alihan GÜZELDÜLGER
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016): TEMMUZ ACADEMIC PROGRESS OF STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES AT NIGDE UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES: A PREDICTION USING MARKOV MODEL Öz   PDF
Can MAVRUK, Ersin KIRAL
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayi Sitesi İşletmeleri Örneği Öz   PDF
Abdullah SOYSAL, Mehmet TAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015): OCAK 2015 AHP TEMELLİ TOPSIS VE ELECTRE YÖNTEMLERİ İLE MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ Öz   PDF
Mustafa Zihni Tunca, Esra Aksoy, Hasan Bülbül, Nuri Ömürbek
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016): OCAK AN EXAMINATION ON THE CONSUMER PROBLEMS ENCOUNTERED, THE USE OF CONSUMER RIGHTS AND THE DECISIONS OF CONSUMER PROBLEMS ARBITRATION COMMITTEE Öz   PDF (English)
Cihat POLAT
 
Cilt: 6 Sayı: 2 Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Şirket Kredibilite Değerlendirmesi Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım Sektöründe Bir Uygulama Öz   PDF
M.Mustafa KISAKÜREK, Hüdaverdi BİRCAN, Yüksel AYDIN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Anayasa Mahkemesinin "Anayasal Konumu" Üzerine Bir Değerlendirme. Öz   PDF
Musa SAĞLAM
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Anayasa Mahkemesinin "Anayasal Konumu" Üzerine Bir Değerlendirme. Öz   PDF
Musa SAĞLAM
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015): EKİM ARAKAZANÇ TİCARETİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
OSMAN KÜRŞAT ONAT
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Asgari Ücretli Tüketicilerin Cep Telefonunu Satın Alma Kararlarında Fiyat Algıları ve Fiyat-Kalite Algısının Belirleyicileri Öz   PDF
Yusuf Volkan TOPUZ, İlhan ÇAMBAŞI
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Avrupa Birliği İklim Politikaları ve Karar Almada Oyun Teorisi Yaklaşımı. Öz   PDF
Mehmet ÖZEL Selim KILIÇ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Avrupa Birliği Sürecinde Tarımsal Ödeme Kurumu İncelemesi: Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Kurumu Polonya Örneği Öz   PDF
Harun UÇAK, Mahir FİSUNOĞLU
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Azerbaycan ve Almanya'nın Bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi Öz   PDF
Elman MURADOV
 
Cilt: 1 Sayı: 1 B Simit Sarayı: Niğde Halkının Ağız Tadı. Öz   PDF
Ruhan İRİ M. Emin İNAL
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015): TEMMUZ BAĞIMSIZ DENETİMDE KAMU GÖZETİM KURUMUNUN ROLÜ VE KURUMDAN BEKLENTİLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Jale Sağlar, Derya Yüce
 
Cilt: 7 Sayı: 1 Banka Reklamlarının Müşteri Tercihlerine Etkisi Öz   PDF
Orhan ÜNAL, Yunus Emre GÜRSOY
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016): NİSAN BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Öz   PDF
Filiz YETİZ
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ADIYAMAN İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ Öz   PDF
Yavuz ATLI
 
Cilt: 5 Sayı: 2 BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Süreci İçinde Gelen Ek Düzenlemeler Seti: BASEL III Kriterleri Öz   PDF
Ömer Faruk DEMİRKOL, Emel ABA
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Belediyelerde Hizmet Pazarlaması: Elazığ Belediyesi Örneği Öz   PDF
Nurcan YÜCEL, Atilla YÜCEL, Erkan GÜLTER, Merve AK
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016): EKİM BİLGİ FELSEFESİ TEMELİNDE MUHASEBE ARAŞTIRMALARININ YÖNELİMİ: 2006-2012 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Kemal NALÇIN, Ahmet Vecdi CAN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014): EKİM Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Başak Doğan, Ender Altunoğlu
 
Toplam 318 ögeden 1 - 30 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1308-4216