Cilt 9, Sayı 4 (2016)

EKİM

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

TOKAT YEREL İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADIN GİRİŞİMCİLER: İSTİHDAMA KATILIM ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI PDF
Serap BARIŞ, Elif Özlem AŞKIN
PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİNİN GELİR KAYNAKLARININ İNCELENMESİ PDF
Aydoğan SOYGÜDEN
TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE-RUSYA KRİZİNİN ETKİLERİ PDF
Meryem Nergis ATAÇAY
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE NET TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI AZALTMADAKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: 1980-2015 DÖNEMİ PDF
Mustafa ŞİT
TERÖR VE TURİZM İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ: AB VE MENA ÖRNEĞİ PDF
Ceyhun Can ÖZCAN, İbrahim ÖZMEN
DOĞAL KAYNAK LANETİ: AVRASYA BÖLGESİ İÇİN BİR UYGULAMA PDF
Recep ULUCAK
ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: ASKERİ FABRİKALAŞMA ÖRNEĞİ PDF
Ali Gökhan GÖLÇEK, Altuğ Murat KÖKTAŞ
ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN TURKEY AND ITALY: A FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY ANALYSIS PDF
Edgardo SICA, Mehmet ŞENTÜRK
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ADIYAMAN İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ PDF
Yavuz ATLI
TÜKETİCİLERİN MARKET TERCİHLERİ VE MARKET TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Erdoğan GAVCAR, Nil İNAN
HASILAT YARATAN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME İLKELERİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTALARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Seyfi YILIKMAZ, Ali DERAN, İncilay ERDURU
BİLGİ FELSEFESİ TEMELİNDE MUHASEBE ARAŞTIRMALARININ YÖNELİMİ: 2006-2012 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ PDF
Kemal NALÇIN, Ahmet Vecdi CAN
DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ; İŞÇİ SENDİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Levent Serhat BAYAR
TEST OF ‘TWIN DEFICIT HYPOTHESIS’ FOR TURKEY: AN ANALYSIS FOR 2001-2014 PERIOD PDF (English)
Ayşe DURGUN, Dilek GÖZE KAYA, Levent KÖSEKAHYAOĞLU
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİNİN KOPENHAG TÜKENMİŞLİK ENVANTERİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI, Ali APALI, İsmail BEKÇİ
LİBERALLEŞME SÜRECİNDE ÖZELLEŞTİRME, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TİCARET SERBESTLİĞİ: BAZI AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI PDF
BETÜL İNAM, FİLİZ GİRAY, SELİM TÜZÜNTÜRK


ISSN: 1308-4216