Cilt: 7 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi PDF
Ahmet ŞAHBAZ
İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi PDF
Nihat TAŞ, Altan DOĞAN, Emrah ÖNDER
Ekonomide “YaratıcıYıkım”dan Davranışsal Ekonomiye Geçiş PDF
Ramazan KURTOĞLUEmine FIRAT
Çin’de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği PDF
Halil ÖZEKİCİOĞLU, Burcu KILINÇ SAVRUL, Cüneyt KILIÇ
BRICS-T Ülkelerine Yönelik Portföy Yatırımlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi PDF
Duygu AYHAN
Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgâr Enerjisinin Önemi ve Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler PDF
Cansel OSKAY
Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Bilişim Teknolojilerinin Etkisi PDF
Hasan BÜLBÜL, Vesile ÖZÇİFÇİ, Buket ÖZOĞLU
Örgütlerde Yönetici Sessizliği Mümkünmüdür? Keşifsel Bir Araştırma PDF
Ayşehan ÇAKICI, Berna AYSEN
Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi PDF
Nüket KIRCI ÇEVİK, Oya KORKMAZ
İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü PDF
Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ
Maliyet Yönetiminde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Bir Yöntem Önerisi: Maliyet-Hacim-Risk Analizi (MHRA) PDF
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi PDF
Haluk BENGÜ, Fevzi Serkan ÖZDEMİRSerpil ÇELİK
Muhasebe Dersi Alan Ön lisans ve Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik Tutumlarının Tespiti: Ege Bölgesinde Bir Uygulama PDF
İrfan ERTUĞRUL Serkan ÖZDEMİR
Geleneksel Muhasebeden Uluslararası Finansal Raporlamaya Geçişte İhtiyatlılık Kavramı PDF
Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması PDF
Zeynep HATUNOĞLUMustafa KILLI
Yiyecek - İçecek İşletmelerinde Standart Reçetelerin ve Hedef Maliyetlemenin Stratejik Kararlarda Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama PDF
Uğur TANDOĞANÖzer ŞAHİN
Hastane İşletmelerinde Değer Akış Maliyetlemesi PDF
Semra AKSOYLU
Türkiye’de Havacılık Kümelenmeleri ve Finansman Sorunları PDF
Fikret GEBEŞÜnal BATTAL
Corporate Reputation and Financial Performance of Firms in Turkey PDF
Serpil TOMAK
Banka Reklamlarının Müşteri Tercihlerine Etkisi PDF
Orhan ÜNAL, Yunus Emre GÜRSOY
Asgari Ücretli Tüketicilerin Cep Telefonunu Satın Alma Kararlarında Fiyat Algıları ve Fiyat-Kalite Algısının Belirleyicileri PDF
Yusuf Volkan TOPUZ, İlhan ÇAMBAŞI
Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci: Konya İlinde Bir Uygulama PDF
Murat TOKSARI, İlyas İSEN, Adem DAĞCI
Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Kente Bakmak PDF
Şafak KAYPAK
Farabi'nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir PDF
Demokaan DEMİREL
Gümrük Uzlaşması ve Vergi Usul Kanunu’ndaki Uzlaşma Kurumu ile Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi PDF
Neslihan COŞKUN KARADAĞ, İbrahim ORGAN
Determinants of Tax Compliance Behaviour of Small and Medium Size Businesses in Cameroon's Littoral and Central Provinces PDF
Oludele Akinloye AKİNBOADE
Vergi İdaresinin Denetim Biçimleri ve Hukuka Aykırı Deliller PDF
Elif PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Fatih SARAÇOĞLU


ISSN: 1308-4216