Cilt: 5 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Avrupa Birliği Sürecinde Tarımsal Ödeme Kurumu İncelemesi: Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Kurumu Polonya Örneği PDF
Harun UÇAK, Mahir FİSUNOĞLU
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ve İşlem Hacmi İlişkisi PDF
Sadık ÇUKURÜmit GÜMRAHMeltem ÜSTÜN GÜMRAH
Kalkınma Kavramına Küreselleşme Prespektifinden Bir Bakış PDF
Ebru ARICIOĞLU
Konaklama İşletmelerinde Konumlandırmanın Tüketici Algılamaları Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi PDF
Perihan ŞIKER, Murat AKIN
Tedarik Zinciri Yönetiminin Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle İlişkisinin İncelenmesi PDF
İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Mustafa BAYHAN
Tedarik Zinciri Yönetiminin Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle İlişkisinin İncelenmesi PDF
İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Mustafa BAYHAN
Türkiye’de Suç Oranlarının Sürekliliği PDF
Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL
Uluslararası İlişkilerde Egemenliğin Değişen Yüzü PDF
Sami KİRAZ
Azerbaycan ve Almanya'nın Bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi PDF
Elman MURADOV
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Ali ŞİMŞEK
Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin Düzeyleri ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma: Antalya Örneği PDF
Yakın EKİN, Veli Erdinç ÖREN
İlaç Sektöründe Tersine Lojistik ve Dağıtımın Rolü: Bir Uygulama PDF
Şemsettin USLU, Mualla AKÇADAĞ
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması PDF
Vural ÇAĞLIYAN


ISSN: 1308-4216