TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Okyay UÇAN, Seda ATAY
4.273 864

Öz


Son yıllarda büyüme üzerine beşeri faktörlerin etkilerinin rolünü vurgulamak amacıyla yazılan bu makale; devletin sağlık harcamaları payını ve sağlık harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini anlamak amacıyla yapılmıştır. Türkiye de ki sağlık sektörleri, bu sektörlerin gelişim sürecinin ülke ekonomisindeki payına değinilmiş ve son yıllarda sağlık sektörüne ayrılan payın arttığı ve büyüme ile pozitif ilişki içinde olduğu görülmüştür. Son yıllarda sağlık sektöründe uyum yasalarının çıkarılması da büyüme üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kıt kaynaklar üzerinde sağlık hizmetinin hangi nüfus ve hangi kesime finanse edileceği de belirleyici faktör olmuştur. Uzun dönem analizinde sağlık harcamalarındaki artış her ne kadar büyüme oranında paralel artış göstermiş olsa da; halen AB uyum çerçevesinden bir hayli geride kalmıştır bu da, yeni düzenlemelere duyulan ihtiyacı bize göstermektedir. Bu makale de 2006Q1-2014Q4 dönemleri arasında sağlık harcamaları ve büyüme arasında ampirik inceleme yapılmıştır, sonuçlar üzerinden değerlendirme yapılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


M. ÇETİN, E.ECEVİT, (2012), Doğuş Üniversitesi Dergisi,166-182 SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ

C. EMİROĞLU, (2012), Türk tabipleri birliği mesleki sağlık ve güvenlik dergisi, SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MESLEKİ RİSKLER ve HUKUKSAL DÜZENLEMELER

V. YURDADOĞ,(2007),Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANI VE ANALİZİ

M. TATAR ,(2005), SağlıkHizmetlerinin Finansman Modelleri: SOSYAL SAĞLIK SİGORTASININ TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

E. SARGUTAN, ,Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1,SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ,

H. ÖZGEN, M. TATAR , (2007),Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2,SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR VERİMLİLİK DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ OLARAK MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ VE TÜRKİYE’DE DURUM,

H. ÖZGEN (,2007), Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Cilt:10, Sayı:2,SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANINDA CEPTEN HARCAMA: NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

S SELİM, D. UYSAL, P.ERYİĞİT, (2014), Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 7,TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ ,

G. AKSAOĞAN, Y. ELVEREN, (2012), Sosyo ekonomi dergisi, TÜRKİYE’DE SAVUNMA, SAĞLIK, EĞİTİM HARCAMALARI VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ(1970-2008) EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Y. TEMÜR, F. BAKIRCI, TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARININ PERFORMANS ANALİZİ: BİR VZA UYGULAMASI

S. AKAR, (2014),Yönetim ve Ekonomi, Cilt:21 Sayı:1, TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI, SAĞLIK HARCAMALARININ NİSBİ FİYATI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ,

O. KOÇAK, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

,REFAH DEVLETİ IŞIĞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ, "İŞ, GÜÇ”

C. AYDEMİR, S. BAYLAN, (2015),Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, S.13

Ş ÇALIŞKAN, M. KARABACAK, O. MEÇİK, (2013), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı 37, TÜRKİYE’DE SAĞLIK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

M. TIRAŞOĞLU,B. YILDIRIM, (2012), Electronic Journal of Vocational Colleges, YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA ,

M.ÇAKMAK,K. ÖKTEM ,U. ÖÜRGÖNÜLŞEN , (2009), Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:12,TÜRK KAMU HASTANELERİNDE TEKNİK VERİMLİLİK SORUNU: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ TEKNİĞİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI KADIN DOĞUM HASTANELERİNİN TEKNİK VERİMLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ,

R. ERDEM , DİĞERLERİ, (2008), Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31,HASTA MEMNUNİYETİNİN HASTA BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ HASTA MEMNUNİYETİNİN HASTA BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ,

M.PAMUK,H.BEKTAŞ,TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

S.TABAN, (2006), Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı: 2, TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİN

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

H. YAKIŞIK, A. ÇETİN,( 2014), Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı:1, EĞİTİM,SAĞLIK VE TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN

EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:ARDL SINIR TEST YAKLAŞIMI

İ. YUMUŞAK, A. YILDIRIM, (2009), Bilgi ve Yönetim Dergisi, Sayı:1, SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME

İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

S. AKAR , (2014), Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI, SAĞLIK

HARCAMALARININ NİSBİ FİYATI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ