BANKACILIĞIN DOĞUŞU VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

Filiz YETİZ
6.032 4.927

Öz


Özet

                Bankalar, fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara fonların transferini sağlayarak kar amaçlı faaliyet gösteren ekonomik kuruluşlardır. Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bankalar bu nedenle ekonomik büyümede çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede banka kavramı ve bankacılığın ortaya çıkış nedenleri açıklanmaktadır. Ayrıca bankacılığın tarihsel gelişimi incelenmekte ve günümüz Türk bankacılık sistemi hakkında bilgiler verilmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Banka, Bankacılık Sektörü, Türk Bankacılık Sistemi

JEL Kodları: 


Tam metin:

PDF