REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?

Özlem Öztürk ÇETANAK
1.829 631

Öz


Regülasyonlar belirli sosyal amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler büyüme sürecinin temel dinamiklerini ve kaynak dağılımını iyileştirerek veya bozarak önemli makro ekonomik sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir.

2007 yılına kadar finansal krizlere, kriz deneyimleyen ülkelerin ulusal piyasa ve politikalarını düzenleyerek çözüm aranmıştır. Ancak 2008 küresel krizi sonrası dünyadaki tüm finansal piyasaların ortak kurallara bağlanması konusunda görüş birliği oluşmuştur.

Çalışmada finansal regülasyonlar ile büyüme oranı arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu yanıtlamak amacıyla 46 ülkenin 2000-2009 dönemine ait verileri regresyon analiz yöntemi ile test edilmiştir. Sonuçta yüksek gelir grubundaki ülkelerde 2008 sonrasında uygulanan  regülasyonların büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu bulumuştur. 


Tam metin:

PDF