BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ADIYAMAN İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Yavuz ATLI
1.991 574

Öz


Dünya ekonomilerinin küreselleşmesi sermaye kavramının ülkeler şehirler ve kişiler arasındaki değişimi bankacılık sektörünün daha önemli bir hale gelmesine neden olmuştur.  Artan rekabet nedeniyle ayakta kalabilmeyi başarabilmek için bankaların kendi aralarında birleşmeleri ve devralmalarla ölçekleri büyüterek, ölçek ekonomilerinin avantajlarından yararlanarak varlıklarını devam ettirmeye çalıştıkları görülmektedir. 21 yy.  da daha çok elektronik araçlar ile müşterilerine hizmet vermeye çalışan bankacılık sektörünün genel yapısı incelendikten sonra Adıyaman ilindeki bankacılık sektörünün yapısı incelenmeye çalışılacaktır.


Tam metin:

PDF