ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ

Zeki DOĞAN, Fatma Nur YORGANCILAR, Ayberk Nuri BERKMAN, Seçkin ARSLAN
2.268 600

Öz


Öz

 

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde verilen bankacılık ve finans eğitim-öğretiminin ilgili sektör beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, bu sektörlerde çalışmaya aday mezunların sahip olması gereken temel nitelikler ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, Niğde, Konya ve Kayseri illerindeki bankacılık ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze mülakat ve anketleri içeren bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile frekans analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, bankacılık ve finans bölümü lisans eğitiminin ders içerik ve öğretim metotları tartışılmakta ve lisans düzeyi derslerinin sektör talebi ile uyumlu kılınması için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık ve Finans, Sektör Talebi, Üniversitelerde Lisans Eğitimi

JEL Sınıflaması: G21, G22, I21

Öz

 

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde verilen bankacılık ve finans eğitim-öğretiminin ilgili sektör beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, bu sektörlerde çalışmaya aday mezunların sahip olması gereken temel nitelikler ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, Niğde, Konya ve Kayseri illerindeki bankacılık ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze mülakat ve anketleri içeren bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile frekans analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, bankacılık ve finans bölümü lisans eğitiminin ders içerik ve öğretim metotları tartışılmakta ve lisans düzeyi derslerinin sektör talebi ile uyumlu kılınması için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık ve Finans, Sektör Talebi, Üniversitelerde Lisans Eğitimi

JEL Sınıflaması: G21, G22, I21


Tam metin:

PDF