KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI

Zübeyir TURAN, Yusuf Kemal ÖZTÜRK
2.871 591

Öz


Özet

J.M.Keynes, ünlü eserini yayınladığında özellikle genç ekonomistler arasında heyecanla karşılanmıştır. Çünkü Klasik teorinin iddia ettiği tam istihdamda denge, Büyük Buhrandan sonra zor görünür olmuştu. Keynes’in tam istihdam altında dengeden bahsetmesi o dönem için önemli bir çıkıştır. Ayrıca belirsiz gelecekten ve bekleyişlerden bahsetmesi ise tam bir yenilik içermektedir, Keynes için güvensizlik ortamında hareket etmek veya karar vermek, pratik bir problem çözmekten öte bir anlam ifade etmektedir. Bu haliyle klasik teoriden gelen hakim görüşü, yani rasyonel beklentiler görüşünü reddetmiştir. Aslında D. Hume’dan itibaren yerleşen bu hakim görüş, tek düze ve statik bir beklenti modeline dayanmaktaydı. Keynes’e göre geleceğin güvensiz, belirsiz, öngörülemez oluşu, statik bir beklenti modelinin işleyişine ters düşmüştür. İnsanlar iki önemli nedenden ötürü geleceğin belirsizliğini çözmek durumundadırlar. Bunlar, yatırım kararlarının verilebilmesi ve paranın servet tutma işlevinin sağlanmasıdır. Gerçekten Keynes’de para işlevsel bir araçtır ve insanlar gelirlerini nakit olarak da tutabilmektedirler. Bu iki değişken için de insanlar gelecekteki faiz oranını tahmin etmek durumundadırlar. Bu aşamada Klasik teorinin statik bir modelde gerçekleşebilecek rasyonel beklentiler görüşünün aksine, geçmiş tecrübelerine dayanan ve yakın çevre davranışlarından etkilenen bir beklenti modeli Keynes’in temel felsefesini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Keynes Sistemi, Bekleyişlerin Kaynağı, Belirsizlik, Faiz Teorisi, Likidite Tercihi.

Jel Kodları: N10, N100, B20, B22.


Tam metin:

PDF