OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA PİYASA DÜZENLEMELERİ: 1500-1700 İSTANBUL KADI SİCİLLERİNE GÖRE NARH UYGULAMALARI

Altuğ Murat KÖKTAŞ
1.899 905

Öz


Osmanlı İmparatorluğu'nda kadı sicilleri kapsamında piyasa düzenlemeleri incelenmektedir.

Tam metin:

PDF