TÜRKİYE'DE EĞİTİM HARCAMALARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

Okyay UÇAN, Hilal YEŞİLYURT
3.832 771

Öz


Özet

        Eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, iktisat literatüründe yoğun ilgi çeken uygulamalı çalışmalar arasında yer almaktadır. Eğitim ülkelerin ilerlemesine refahına, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle eğitime yapılan harcamalar büyük önem taşır. Bu çalışmada Türkiye’de 2006:Q1 ve 2015Q4 dönemleri arası verileri kullanılarak ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları ilişkisi incelenecektir. Ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı gözlemlenmiştir. Oluşturulan hata düzeltme modelinde kısa vadedeki dalgalanmaların yaklaşık 6 yıl gibi bir sürede uzun dönem ortalamasına yakınsayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan Granger nedensellik sonucuna göre büyüme ve eğitim harcamaları arasında çift yönlü ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Harcamaları, Büyüme, Beşeri Sermaye


Tam metin:

PDF