KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Şükrü TÜRKÖZ
2.471 1.288

Öz


Terörizm, küreselleşmenin imkânları sayesinde çok küçük maliyetlerle, telekomünikasyon ağlarını da kullanarak, çok büyük tahribatlara neden olabilmektedir. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte ülkeler arasında sınırların bir anlamda kalkması, geleneksel anlamda olduğu şekliyle ulusal sınırların kontrol ve denetimini zorlaştırmıştır. Bu durum bir bakıma terörizmin işini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede teröristler çok kolay bir şekilde organize olabilmekte ve devletin denetiminden de uzak kalabilmektedirler. Küresel terör bu anlamda klasik terör anlayışından farklı özelliklere sahiptir ve bu ‘yeni’ terörizm türüyle mücadele edebilmek için onun çok iyi incelenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada öncelikle “küreselleşme” ve “terörizm” kelimeleri kavramsal zeminde açıklandıktan sonra küreselleşmenin terörist faaliyetlerin yaygınlaşmasına olan olası etkileri üzerine odaklanılacaktır. Bu çerçevede küresel terör döneminin başlangıcı olan ve terörizmle uluslararası mücadele tarihi açısından bir milat kabul edilen 11 Eylül 2001 saldırılarından itibaren geçen süreçte terörizmin yaşadığı boyut değişikliği üzerinde durulacaktır.


Tam metin:

PDF