SINAVLARA GÖZETMEN ATAMA PROBLEMLERİNİN ÇALIŞMA SAYFALARI İLE OPTİMİZASYONU

Mehmet ÖZÇALICI
2.702 530

Öz


Sınavlara gözetmen atama işlemi üniversite personeli için dikkat gerektiren ve süreklilik arz eden bir uğraştır. Bu çalışmada Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümünde sınavlara gözetmen atama probleminin tamsayılı programlama ile çözümü üzerinde durulmuştur. İlk olarak gözetmen atama problemi tamsayılı programla kriterlerine uygun bir model haline getirilmiştir. Geliştirilen model, Excel™ çalışma sayfasında çözücü araç kutusu ile çözülmüştür. Çalışma sonunda sınavlara gözetmen atama işleminin çalışma sayfasının kullanılmadığı duruma göre objektif ve daha hızlı bir şekilde yapılabildiği ortaya çıkmıştır.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alfares, H. ve Bailey, J. (1997). Integrated project task and manpower scheduling. IIE Transactions, 29:711-717.

Ashley, D. (1995). A spreadsheet optimization system for library staff scheduling. Computers and Operations Research. 22(6):615-624.

Bağ, N. Özdemir, N.M. ve Eren T. (2012). 0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü. International Journal of Engineering Research and Development. 4(1):2-6.

Bean, J.C. ve Bean, M.H. (1985). An integer programming appraoch to reference staff scheduling. Information Processing & Management. 21(5):459-464.

Bergh, J. V. D., Belien, J., Bruecker, P.D. ve Demeulemeester, E. (2013). Personnel scheduling: A literature review. European Journal of Operational Research. 226():367-385.

Blöchliger, I. (2004). Modeling staff scheduling problems. A tutorial. European Journal of Operational Research. 158:533-542.

Boysen, N. ve Fliedner, M. (2011). Scheduling aircraft landings to balance workload of ground staff. Computers & Industrial Engineering. 60:206-217.

Brucker, P., Qu, R. ve Burke, E. (2011). Personnel scheduling: Models and complexity. European Journal of operational research. 210. 467-473.

Brunner, J. O. ve Edenharter, G. M. (2011). Long term staff scheduling of physicians with different experience levels in hospitals using column generation. Health Care Management Science. 14:189-202.

Caprara, A., Monaci, M. ve Toth, P. (2003). Models and algorithms for a staff scheduling problem. Mathematical Programming. 98:445-476.

Ernst, A.T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M. ve Sier, D. (2004). Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models. European Journal of Operational Research. 153:3-27.

Ertogral, K. ve Bamuqabel, B. (2008). Developing staff schedules for a bilingual telecommunication call center with flexible workers. Computers & Industrial Engineering. 54:118-127.

Faaland, B. ve Schmitt, T. (1993). Cost-based scheduling of workers and equipment in a fabrication and assembly shop. Operations Research 41(2):253-268.

Gerşil, M. ve Palamutçuoğlu, T. (2013). Ders çizelgeleme probleminin melez genetik algoritmalar ile performans analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. 6(1):242-262.

Günther, M. ve Nissen, V. (2010). Sub-daily staff scheduling for a logistics service provider. Künstl Intell. 24:105-113.

Hoffman, K. ve Pedberg. M. (1993). Solving airline crew scheduling problems by ranch and cut. Management Science. 39(6):657-682.

Kağnıcıoğlu, C.H. ve Yıldız, A. (2006). 0-1 tamsayılı bulanık hedef programlama yaklaşımı ile sınav görevi atama probleminin çözümü. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 7(2):431-429.

Karaatlı, M. ve Güngör, İ. (2010). Hemşire çizelgeleme sorununa bir çözüm önerisi ve bir uygulama. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 2(1):22-52.

Khan, M. R. ve Lewis, D. A. (1987). A network model for nursing staff scheduling. Zeitschrift für Operations Research, 31:B161-B171.

Köçken, H.G., Özdemir, R. ve Ahlatcıoğlu, M. (2014). Üniversite ders zaman çizelgeleme problemi için ikili tamsayılı bir model ve bir uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 43(1):28-54.

Labidi, M., Mrad, M., Gharbi, A. ve Louly, M.A. (2014). Scheduling IT staff at a bank: A mathematical programming approach. The Scientific World Journal.

Min, H. (1987). A disaggregate zero-one goal programming model for the flexible staff scheduling problem. Socio-Economic Planning Sciences. 21(4):271-282.

Öztürkoğlu, Y. ve Çalışkan, F. (2014). Hemşire çizelgelemesinde esnek vardiya planlaması ve hastane uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(1):115-133.

Sadjadi. S.J., Soltani, R., Izadkhah, M., Seberian, F. Ve Darayi, M. (2011). A new nonlinear stochastic staff scheduling model. Scientia Iranica. Transactions E: Industrial Engineering. 18(3):699-710.

Sarin, S. C. ve Aggrawal, S. (2001). Modeling and algorithmic development of a staff scheduling problem. European Journal of Operational Research. 128:558-569.

Sungur, B. (2008). Bir güzellik salonunun tur çizelgeleme problemi için karma tamsayılı hedef programlama modelinin geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 37(1):49-64.

Ulucan, A. ve Eryiğit. M. (2004). Hava taşımacılığı planlamasında yöneylem araştırması modellerinin kullanımı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 59(4):227-248.

Yaldır, A. ve Baysal, C. (2012). Evrimsel hesaplama tekniği kullanarak sınav takvimi otomasyon sistemi geliştirilmesi. Pamukkale Üniveristesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 28(2):105-122.