İFLAS ERTELEME SÜRECİNDEKİ İŞLETMELERDE FİNANSAL KİRALAMAYA KONU VARLIKLARIN YÖNETİMİ

Derviş BOZTOSUN, Semra AKSOYLU
2.156 525

Öz


İşletmeler sürekli zarar ve yönetim yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı mevcut malvarlıkları ile borçlarını ödeyememe durumuna düşebilmektedirler. Bu tür işletmeler borca batık işletmeler olarak kabul edilmektedirler. Bu durumdaki işletmeler için iflas kararı verildiği zaman söz konusu işletmeler ticari hayattan silinmektedirler. Ancak söz konusu işletmelerde iyileşme umudu varsa ve bunu kanıtlayabiliyorlarsa, bu işletmelere bir şans daha verilmesi bir başka ifade ile iflasının ertelenmesi hem işletmenin kendisi için hem de ülke menfaatleri için son derece önemlidir.

İflas erteleme sürecine girmiş işletmelerde, bu süreçte borca batıklık bilançosu düzenlenmekte ve bu bilançoda işletmenin malvarlıkları ve borçları gerçek değerleri ile sunulmaktadır. İşletmenin malvarlıkları içerisinde maddi ve maddi olmayan çeşitli uzun vadeli varlıkları bulunmaktadır. Bu varlıkları işletmeler ya satın alma yoluyla ya da kiralama yoluyla edinmektedirler. İflas erteleme sürecine girmiş bir işletmenin malvarlıkları içerisinde satın aldıkları varlıkları gerçek değerleri ile sunulabilirken, finansal kiralama yoluyla edindikleri varlıkların nasıl sunulacağı konusu henüz netlik kazanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, iflas erteleme sürecine girmiş işletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlıklarının nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda öneri getirmektir.     


Tam metin:

PDF