TURİST AKIMINDA OYNAKLIĞIN ARCH MODELLERİYLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kadir KARAGÖZ
2.144 555

Öz


Turizm sektörü son yıllarda, diğer pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmıştır. Küresel turist akımları ve turizm gelirleri istikrarlı bir gelişme göstermektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma ve refah açısından etkili bir araç olan turizm sektörünün önemi artmaktadır. Turizm ciddi bir ilave gelir, döviz, istihdam ve vergi geliri kaynağıdır. Türkiye, dünya turist akımı açısından önde gelen turizm destinasyonlarından biridir.

Sürdürülebilir bir şekilde büyüyen ve verimli bir turizm sektörü için turist akımındaki oynaklığın azaltılması önemlidir. Daha az oynak turist akımı, politika oluşturanlar ve karar alıcılar için kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle, turizm talebinin oynaklığı hakkında bilgi sahibi olmak belirsizliği azaltarak uygun politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilecektir.  Bu çalışma, 1996 – 2011 dönemine ilişkin aylık verileri kullanarak, Türkiye’ye yönelik turist akımı için böylesi bir analizde bulunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası turist girişlerindeki oynaklığı araştırmak ve ölçmek üzere alternatif ARCH tipi modellerin kullanıldığı çalışmada, turist girişlerindeki oynaklığın asimetrik olduğu, pozitif şokların negatif şoklara nazaran oynaklık üzerinde daha etkili oldukları bulgusuna ulaşılmıştır

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomi, 13 (2), s. 137

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, s. 307

Butler, R. W. (1980). The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution: Implications for Management Resources, The Canadian Geographer, 24, s. 5

Canlı, B. ve A. A. Kaya, (2012). Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Ölçülmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), s. 1

Chan, F. vd., (2005). Modelling Multivariate International Tourism Demand and Volatility, Tourism Management, 26, s. 459

Coshall, J. T. (2009). Combining Volatility and Smoothing Forecasts of UK Demand for International Tourism, Tourism Management, 30, s. 495

Coşkun, O. ve M. Özer, 2011. MGARCH Modeling of nbound Tourism Demand Volatility in Turkey, MIBES Transactions, 5 (1), s. 24

Çakır, M. ve A. Bostan, (2000). Turizm Sektörünün Ekonominin Diğer Sektörleriyle Bağlantılarının Girdi-Çıktı Analizi ile Değerlendirilmesi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, Özel Sayı, s. 35

Çımat, A. ve O. Bahar, (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 6, s. 1

Daniel, A. C. M. ve P. M. M. Rodriges, (2010). Volatility and Seasonality of Tourism Demand in Portugal”, Economic Bulletin, Banco de Portugal, Spring 2010, s. 87

Dilber, İ. (2007). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), s. 205

Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK

Inflation, Econometrica, 55, s. 391

Gündüz, L. ve Hatemi-J, (2005). Is the Tourism-led Growth Hypothesis Valid for Turkey?, Applied Economics Letters, 12, s. 499

İTO – İstanbul Ticaret Odası, (2007). Türkiye’de Turizm Ekonomisi, Haz. N. Oktayer vd., Yayın No. 2007 – 69, İstanbul.

Kar, M. vd., (2004). Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 8, s. 87

Kim, S. S. ve K. K. F. Wong, (2006). Effects of news schoks on imbound Tourist Demand Volatility in Korea, Journal of Travel Research, 44 (4), s. 457

Lorde, T. ve W. Moore, (2008). Modelling the Volatility of Long-stay Tourist Arrivals to Barbados, Paper presented at the 27th Annual Review Seminar, Central Bank of Barbados.

Neupane, H. S. ve C. L. Shrestha (2012). Modelling Monthly International Tourist Arrivals and Its Risk in

Nepal, Nepal Rastra bank Economic Review, 24 (1), s. 28

RiskMetrics, 1996. RiskMetrics – Technical Document, Fourth Edition, RiskMetrics Group, New York.

Shareef, R. ve M. McAleer (2005). Modelling International Tourism Demand and Volatility in Small Island Tourism Economics, International Journal of Tourism Research, 7 (6), s. 313

Shareef, R. ve M. McAleer (2007). Modelling the Uncertainty in Monthly International Tourist Arrivals to

the Maldives, Tourism Management, 28 (1), s. 23

UNWTO (United Nations – World Tourism Organisation) (2012) Tourism Highlights – 2012 Edition.

Ünlüönen, K. ve A. Kılıçlar, (2004). Ekonomik Yansımalarıyla Türk Turizminin Seksen Yılı, Ticaret ve

Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi, Sayı: 1.

Yıldırım, J. ve N. Öcal, (2004). Tourism and Economic Growth in Turkey, Ekonomik Yaklaşım, 15, s. 131