FİNANSMAN VE MALİYET YAPISI TEMELİNDE MERSİN’DE KONUT MÜTEAHHİTLİĞİ (YAP-SATÇILIK)

Tuncay Turan TURABOĞLU, İsmail Ahmet ŞAHİN
2.463 665

Öz


Gerek bireysel ve gerekse de toplumsal düzeydeki önemi, bütünü oluşturan inşaat sektörünün içinde yer alan konut sektörünü incelenmeye değer kılmaktadır. Konunun öneminden hareketle bu çalışmada, Mersin’deki konut müteahhitliğinin (yap-satçılık) finansman ve maliyet yapısı temelinde incelenmesi amaçlanmış bu amaç doğrultusunda düzenlenen anket yoluyla elde edilen veriler, frekans analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Mersin’deki konut müteahhitliği faaliyetleri, Türkiye’de yaşanan değişim ve gelişime paralel bir seyir izlemekle birlikte Mersin’e has bazı özellikler de konut sektörünü yakından etkilemektedir. Analiz sonuçlarına göre; belirli bir sermaye birikiminin oluşmaya başladığı gözlenmekte ancak henüz yeterli düzeye ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Konut müteahhitleri, üretim faktörlerini bir araya getirmenin yanı sıra pazarlama-satış faaliyetlerini de üstlenmektedirler. Mortgage çok az kullanılmakta olup vadeli satışların vadesi de kısadır. Maliyetlerde bir artış söz konusuysa da, modern yaşam tarzının ihtiyaçlarını karşılayan konutlara olan talep, sermaye birikiminin sağlanabileceği bir ortam oluşturmakta ve bu durum daha büyük, daha güçlü ve daha kurumsal konut müteahhitlerinin ortaya çıkması için önemli bir avantaj sunmaktadır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


ANÇADER (Anadolu Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği), Yapı ve İnşaat Sektörü-Sektörler, (2015), ancader.org.tr., Erişim tarihi: 30/08/2015.

BM, The twenty-five largest countries in the world by construction output (2014), Figures from the United Nations' ''UN National Accounts Database''. http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP&d=WDI&f=Indicator_Code%3aNY.GDP.MKTP.CDFigures for the countries of the world., Erişim tarihi: 01/08/2015.

KPMG Türkiye, Türkiye İnşaat Sektörünün Gündemi, (2015), 2013 İnşaat Yöneticileri Araştırması, kpmg.com.tr., Erişim tarihi: 29/08/2015.

TBB, İllere ve bölgelere göre bilgiler, (2015), http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, Erişim Tarihi: 01/08/2015.

Turaboğlu, T.T., (2010), Ulaştırma, Lojistik ve Mersin, Mersin Deniz Ticareti Dergisi, MDTO, 18,214, 14-19.

TÜİK, İllere ve yıllara göre konut satış sayıları 2008-2012, (2015), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 18/08/2015.

TÜİK, İllere ve yıllara göre konut satış sayıları 2013-2014, (2015), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 18/08/2015.

TÜİK, Bina inşaatı maliyet endeksi ve değişim oranları, (2015), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 18/08/2015.

TÜİK, İnşaatı ciro ve üretim endeksi ve değişim oranları, (2015), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 18/08/2015.