KAYNAK TÜKETİM MUHAEBESİ: SİLAH FABRİKASI ÖRNEĞİ

Ayşe ERGÜL KURTLU
2.695 686

Öz


Özet

Teknolojik gelişmeler, üretim teknolojilerinin gelişmesi ve yoğun rekabet ile birlikte geleneksel maliyet yöntemleri gerek değişen genel üretim giderlerinin dağıtımında gerekse yönetim muhasebesi açısından karar alma sürecine destek olmada yetersiz kalmış ve yeni yöntemler arayışına girilmiştir. Bu arayış sonucunda geliştirilen yöntemlerden birisi de kaynak tüketim muhasebesidir. Faaliyet tabanlı maliyetleme ve alman maliyet sistemini birleştiren kaynak tüketim muhasebesi maliyetlere kaynakların neden olduğunu savunan, maliyetleri sabit ve orantısal (değişken) olarak sınıflandıran ve buna göre atıl kapasiteyi belirleyen bir yönetim muhasebesi yöntemidir. Bu bakımdan yöneticilerin karar alma sürecine ve maliyet minimizasyonu sağlanmasına destek olmaktadır. Çalışmada, Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında kaynak tüketim muhasebesi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Tüketim Muhasebesi, Atıl Kapasite, Üretim İşletmesi

Jel Kodu: M41, M19


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, R. (2013).Yeni Bir Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan: 55-76.

Erkuş, H., Aksu, İ., & Turan, E. (2014). Kaynak Tüketim Muhasebesinin Diğer Maliyet Sistemleri İle Karşılaştırılması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2: 15-36.

Köse, T., & Ağdeniz, Ş. (2015). Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi. Muhasebe ve Denetime Bakış, Haziran: 51-74.

Krumwıede, K., & Suessmaır, A. (2007). Getting Down to Specifics on RCA. Strategic Finance, Temmuz: 50-55.

Krumwıede, K., & Suessmaır, A. (2007). (2008). A Closer Look at German Cost Accounting Methods. Management Accounting Quarterly, 10 (1): 37-50.

Merwe, A., & Keys, D. (2002). The Case for Recource Consumption Accounting. Strategic Finance, Nisan: 31-36.

Okutmuş, E. (2015). Resource Consumption Accounting with Cost Dimension and an Application in a Glass Factory. International Journal of AcademicResearch in Accounting, Finance And Management Sciences, 5 (1): 46-57.

Peacock, E. & Juras, P. (2006). Alternative Costing Methods: Precision Paint. Strategic Finance, 88 (2): 50-55.

Perkins, D., & Stovall, O.S. (2011). Resource Consumption Accounting – Where Does It Fit?. The Journal of Applied Business Research, 27 (5): 41-52.

SAP University Alliance, (2015) A Practical Introduction to Resource Consumption Accounting. http://www.rcainstitute.org/rcadocuments/SAP_UA_Practical_Intro_to_RCA.pdf (3 Şubat 2015).

Tse, S.O. M., & GONG, Z. M. (2009). Recognition of Idle Resources in Time Driven Activity Based Costing and Resource Consumption Accounting Models. JAMAR, 7 (2): 41-54.

Wang, Y., Zhuang, Y., Hao, Z., & Lİ, J. (2009). Study on the Application of RCA in College Education Cost Accounting. International Journal of Business and Management, 4 (5) : 84-88.

Wegmann, G., & Stephen, N. (2009). The Activity-Based Costing Method Developments: State-Of-The Art And Case Study. HAL https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00482137, 8 (1):7-22.

White, L. (2009). Resource Consumption Accounting: Manager-Focused Management Accounting. The Journal of Corporate Accounting & Finance, Mayıs/Haziran: 63-77.

Zhang, Q., Dong, X., & Huang, R. (2011). The Application of Resources Consumption Accounting in an Enterprise. Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 2nd International Conference, 8-9 Aguğstos 2011.