TÜRK DIŞ TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ UYGULAMASININ ROLÜ: TEORİK BİR BAKIŞ

İLHAN GÜLLÜ
2.504 958

Öz


Özet

 

            Türkiye ekonomisinin serbest piyasa koşullarına uyarlanması ve Türk dış ticaretinin serbestleştirilmesi sürecinde bölgesel birleşmeler önemli araçlar olarak görülmüştür. Avrupa Birliği’ne tam üyelik çerçevesinde uygulanmakta olan Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye’nin bölgesel girişimlerinin en ciddi olanıdır. Son otuz yıldan beri Türk dış ticaret hacminin genişlemesinde önemli rol oynamış, buna karşın ithalat eğilimini ve ihracata yönelik üretim kapasitesinin bağımlılık derecesini artırmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin henüz gerçekleşmemiş olduğu bir süreçte uygulanmakta olan gümrük birliği, teorik yaklaşımlarla ifade edilen sonuçları doğurmamaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Bölgeselleşme, Gümrük Birliği, Türkiye Ekonomisi

Jel Kodları: F1, F15


Anahtar kelimeler


Dış Ticaret, Bölgeselleşme, Gümrük Birliği, Türkiye Ekonomisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Avrupa Komisyonu. (2013). Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel.

Armağan, İ. (1972). Note sur l’intégration économique régionale entre les pays en voie de développement, The Turkish Yearbook, vol.12, pp.130-159.

Balassa, B. (1961). The Theory of Economic Integration, Greenwood Press.

Commission européenne. (1995). Dossier “Union Douaniere Turquie”, Synthese, La portée de la décision du Parlement européen sur l’Union douaniere, MEMO/95/196, Bruxelles, 11 décembre 1995.

Cooper, C.A. & Massell, M.F. ( 1956-7). A New Look at Customs Union Theory, Ed. Robson.

Dissou, Y. (2002). Dynamics Effects in Senegal of the Regional Trade Agreement among UEMOA Countries, Review of International Economics, Volume 10, issue 1.

Dura,C. & Atik, H. (2007). Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel.

GATT, Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947), partie III, article 24 pp.43-46.

Halıcıoğlu, F. Avrupa Birliği’nin Genişlemesinin Türkiye’nin Statik Toplumsal Refahı Üzerindeki Etkileri : Ex-Post ve Ex-Ante Bir Analiz, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 37. Seri/Yıl 1996/1997, ss.283-296.

Hançerlioğlu, O. (2004). Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 9. Basım, İstanbul.

Healey, N.M. (1995), The Economics of The New Europa, Routledge, London.

Johnson, H.G. (1962). The Economic Theory of Customs Union, In : H.G. Johnson, Money Trade an Economic Growth, Chapter III, Allen and Unwin, London.

Karluk, R. (2013). Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak, Beta, İstanbul.

Krugman, P.R.& Obstfeld M. (2000). Economie international, Edition De Boeck Université.

Krauss, M.B. (1972). Recent Developments in Customs Union Theory: An interpretive Survey Journal of Economic Literature, Volume: 10, pp.413-436.

Laborde, D. (2005). Mondialisation et commerce international, Cahiers français, n 325, Paris.

Lipsey, R.G., (1960). The Theory of Customs Unions : A Generel Survey, Economic Journal Vol. :LXX, No :279, 1960, s.496-513.

Lipsey, R.G. & Lancaster, K. (1956-7). The General Theory of Second Best, Review of Economic Studies, Vol.24, 1956-7.

Lucet, C. (2014). La priorité turque, Sud Ouest (France), entretien avec Hakkı Akıl, l’ambassadeur turc en France, Jeudi 10 juillet 2014.

Meade, J.E. (1955). The Theory of Customs Union, North Holland, Publishing Company, Amsterdam.

Robson, P.(1993). The Economics of International Integration, 2rd edition. Routledge, London.

Roumelitos, P. & Wemegah, M. (1973). Les Négaciations Commerciales, Tiers Monde, tome 14 n 56, pp.849-854.

Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat, 19. Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Şahin, H. (2014). Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi Bugünkü Durumu, Ezgi Kitabevi, Bursa.

TUİK, Temel İstatistikler: Dış Ticaret, 2014. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Turunç, G. (2001). La Turquie aux marches de l’Union européenne, L’Harmattan, Paris.

Viner, J. (1950). The Customs Union Issue, Washington, D.C: Carnegie Endowment For International Peace.

Zeybekçi, N. (2014). TTIP’a Dahil Olmazsak Gümrük Birliği Zora Girer, Dünya Gazetesi, 25.06.2014.