RİSK SERMAYESİ YATIRIMI VE RÜZGÂR ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Ercan Bayazıtlı, Fevzi Serkan Özdemir, Ali Çolak
2.974 547

Öz


Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bölümü doğalgazdan sağlanmaktadır.  Oysa rüzgar enerjisi santralleri (RES), güneş enerjisi santralleri (GES), hidroelektrik santralleri (HES) ve diğer kaynaklar bu ihtiyacın karşılanmasında yenilebilir olmaları yönüyle tercih edilmesi gereken kaynaklar olmalıdır.  Öte yandan doğalgazda dış ülkelere (özellikle Rusya ve İran’a) olan bağımlılığın giderek artması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini daha da artırmaktadır. Bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgâr enerji santralleri (RES) ve sektörel açıdan bakıldığında rüzgâr enerjisi sektörü, kendisinden yüksek yararlar beklenilen bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Ancak bu yararlar, yüksek kuruluş sermayesi ve yatırım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, rüzgâr enerjisi yatırımcılarının finansman gereksinimini karşılayabilecek finansman yöntemlerinin isabetliliği de önem arz etmektedir. Risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklığı, bu yöntemlerden biridir.

Risk sermayesi yatırım ortaklığı modelinin Türkiye’deki gelişimi ve yükselişinin, yüksek (ileri) teknoloji ürünlerin üretilmesi ve girişimcilik hamlelerinin desteklenmesi açısından büyük önem arz etmekte olduğu gerçeği sonucuna varılmıştır. Ayrıca rüzgar türbini üretimi alanında faaliyet gösteren firmalara risk sermayesi yatırım ortaklığı modeliyle kaynak sağlanabilmesinin devlet tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi de önemli bir gereklilik olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı da, risk sermayesi yatırım ortaklığı yönteminin, bir rüzgâr türbini üreticisi işletmede nasıl uygulandığı ile sağladığı faydaların ve zararların neler olduğu konusunda tespitler yapmak ve rüzgâr enerjisi sektöründeki finansman gereksiniminin nedenleri ve düzeyi hakkında bilgi sağlamaktır.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, G., & İçerli, Y. (2001). KOBİ’lerin finansal problemlerinin çözümünde risk sermayesi modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2) 13-22.

Aypek, A. (1998). Sermaye piyasası aracı olarak risk sermayesi ve türk sermaye piyasasında uygulanabilirliği. Ankara: KOSGEB Yayınları.

Bloomberg. (2013). 18.04.2014 tarihinde http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= newsarcve &sid=a0YT3J3T9imA sayfasından erişilmiştir.

Can, İ. (2007). Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansında risk sermayesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Ceylan, A. (2002). Finansal Teknikler. Bursa: Ekin Kitabevi.

CleanTech. (2012). 11.11.2012 tarihinde http://cleantechiq.com/2012/10/mercom-capital-wind-ven ture- funding-rises-in-q3/ sayfasından erişilmiştir.

CleanTech. (2013). 28.08.2014 tarihinde http://cleantechiq.com/2013/11/mercom-wind-venture- capital-investment-drops-35-in-q3/ sayfasından erişilmiştir.

Dağdelen, Ü. (1992). Halk bankasına sunulan rapor. Ankara: ATO Yayınları.

Dünya Gazetesi. (2012). 18.12.2014 tarihinde www.dunya.com/soyutwind-ruzgar-turbin- yatirimlarini-fonlayacak-97196h.htmsayfasından erişilmiştir.

Economic Times. (2013). 24.10.2013 tarihinde http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013- 10-24/news/43366043_1_global-venture-capital-funding-global-clean-energy- communications-green-infra sayfasından erişilmiştir.

Egeli Co. (2014). 18/11/2014 tarihinde www.eglyo.com/tr/kurumsal/yonetim-kurulu-baskani-ndan sayfasından erişilmiştir.

Ergün, M. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. 23.07.2015 tarihinde http://www.egitim.aku. edu.tr/nitel arastirma. ppt# 256,1 sayfasından erişilmiştir.

Green Venture Capital. (2013). 21/08/2013 tarihinde http://www.greenvc.org/ sayfasından erişilmiştir.

IVCI. (2014). 30.12.2014 tarihinde www.ivci.com.tr/Default.aspx?id=26sayfasından erişilmiştir.

Kaya, A. (2001). Dünya’da ve Türkiye’de risk sermayesi. SPK Yeterlik Etüdleri, Ankara.

Livemint. (2013). 18/12/2013 tarihinde http://www.livemint.com/Companies/nmwwtgt 5kdtldn 9z22 enıo/goldman-Sachs-fund-invests-135-million-in-Indias-ReNew-Pow.html sayfasından erişil-miştir.

Mercom. (2014). 17/12/2014 tarihinde http://www.mercomcapital.com/wind-vc-funding-up-with- $57-million-after-weak-second-quarter sayfasından erişilmiştir.

Reuters. (2009). 13/11/2012 tarihinde http://uk.reuters.com/article/2009/12/14/us-nordex-goldman- idustre5bd1mf20091214 sayfasından erişilmiştir.

Sarıaslan H. (1995). Gümrük birliğine girerken KOBİ lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri sempozyumu. 9 Kasım 1995, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 3(12), 8-17.

Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Times of India. (2013). 10/10/2014 http://timesofindia.indiatimes.com/business/international- business 2466206.cms sayfasından erişilmiştir.

VCPOST. (2013). 27/11/2013 tarihinde http://www.vcpost.com/articles/20507/20140106/enbridge- invests-200m-texas-wind-power-project.htmsayfasındanerişilmiştir.

Yavuz, M. (2008). İhracatta alternatif finansman teknikleri. İGEME Yayını. YEGM. (2014). 28/12/2014 tarihinde

http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/ruzgar.aspx.

sayfasından erişilmiştir.