TÜRKİYE’DE EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TAHA EMRE ÇİFTÇİ, İBRAHİM ORGAN
2.440 772

Öz


Yerel İdarelerin en önemli gelirleri arasında yer alan emlak vergisinin konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Türkiye’de emlak vergisinin, tarh, tahakkuk ve tahsili 1985 yılında sonra belediyelere devredilmesiyle, bu vergi yerel nitelikli bir vergi halini almıştır. Türkiye’de emlak vergisi uygulamasına ilişkin olarak birçok sorun mevcuttur.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanan emlak vergisinde yaşanan sorunları öne çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir.


Anahtar kelimeler


Emlak Vergisi, Değer Tespiti, Vergi Gayreti

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bird, R. M. and Slack E. (2002). “Land and Property Taxation: A Review” The World Bank, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/LandProperty Taxation.pdf (21.02.2013).

Can B.,Bülbül Z., Dağaşan V. (2012). Emlak Vergisi Hukuku, Şifre Yayınları, İstanbul.

Çelik K., Aşık Y. “Emlak Vergisi Değerinin Piyasa Koşullarına göre Belirlenmesi”, Mülkiyet Dergisi, http://harita.gumushane.edu.tr/user_files/files/kcelik/files/Emlak%20vergisi%20degeri%20 hesab%C4%B1%20.doc , (13.05.2014).

Edizdoğan, N., ve Çelikkaya, A., (2010). Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayınları, Bursa.

Hacıköylü, C., (2009). Emlak Vergisinde Değerleme Sorunu ve Değer Tespitine İlişkin Öneriler,

(Basılmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Kaplan, R., (2012). “Emlak Vergisinde Matrah Belirleme Yönteminin Değerlendirilmesi”, Yaklaşım (2013). http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=14623

Köktürk E., Köktürk E., (2011). Taşınmaz Değerlemesi 1. Baskı: Aralık, Netcopy Özel Baskı Çözümleri, İstanbul.

Slack, E. (2011). The Property Tax – In Theory and Practice, Institute on Municipal Finance and Governance Munk School of Global Affairs University of Toronto, Canada. No. 2.

Şenyüz D.,/ Yüce M.,/ Gerçek A., (2013). Vergi Hukuku (Genel Esaslar), Ekin Yayınevi, 4. Baskı.

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, (2011). “Gayrimenkul Değerinin Belirlenmesi ve Kayıt

Altına Alınması” Bileşeni, T.C. Bayındırlık Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara. Turhan, S., (1998). Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, İstanbul.