ÇEVRECİ ÜRÜNLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN, Burak ÖLÇÜ
1.907 714

Öz


İşletmeler faaliyet gösterdikleri alanda büyüyebilmek için rekabetçi stratejiler uygulamaktadır. Söz konusu stratejiler günümüzde dönüşüm geçirerek varlıklarını sürdürmektedirler. Dünya üzerinde yaşanan ekolojik sorunlar tüm medya araçları vasıtasıyla insanlara aktarılmaktadır. Oluşmaya başlayan çevre bilinci ile beraber sivil toplum örgütleri, devletler ve işletmeler çevre konusunda girişimlerde bulunmaktadırlar. İşletme özelinde gerçekleştirilen girişimler tüketici satın alma davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir.

İşletmenin tüm fonksiyonlarında gerçekleşen çevreci dönüşüm pazarlama faaliyetlerini de etkilemiştir. Pazarlama karması söz konusu gelişmelere paralele olarak yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma olarak yeniden gündeme gelmiştir.

Bu çalışmada öncelikle yeşil pazarlama kavramı ve alt unsurlarından bahsedilmiş olup daha sonra üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen bir anket araştırması ile satınalma davranışlarında çevrecilik incelenmektedir. İlgili inceleme tüketici satınalma kararlarında önem sırası, tüketicilerin çevreci ürünleri tercih etmeme veya edememe sebepleri, ürünlerin çevrecilik düzeyi hakkında alınan bilginin mecrası ile ilgili ölçeklerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 


Tam metin:

PDF