SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KARBON SALINIMININ SOSYAL MALİYETİNİ DİKKATE ALAN BİR MODEL ÖNERİSİ: BİR MERMER İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

BİLAL ŞİŞMAN
3.679 893

Öz


Çalışma, tedarikçileri, üretim tesisi ve dağıtım merkezleri olan bir mermer işletmesinde sürdürülebilir tedarik zinciri ağında karbon salınımından kaynaklanan sosyal maliyeti ve işletim maliyetlerinin toplamını en küçüklemeyi dikkate alan stratejik bir karar verme modelinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. İşletim maliyeti, malzeme satın alma, üretim ve ulaştırma maliyetlerini içerirken; sosyal maliyet, üretim ve ulaştırma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan karbon salınımı ile ilgilidir. Çalışmada geliştirilen matematiksel model bir program sayesinde çözülerek karar vericiye en uygun ulaştırma senaryosu sunmuş olacaktır. Çalışmada, karbon salınımının sosyal maliyeti tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması adına işletmelerin hesaplamaları gereken çok önemli bir fonksiyon olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca uygulama her ne kadar mermer işletmesinde yapılsa da farklı sektörler içinde örnek teşkil etmektedir. Çalışmanın neticesinde, ortaya konulan yasal düzenlemeler işletmeleri iş süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan karbondioksit salınımının sosyal maliyetini üstlenmeleri yönünde zorladığı ve bu yönde daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Karbon Salınımı, Sosyal Maliyet, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alzaman, C. (2014). Green supply chain modelling: literature review. International Journal of Bussiness Performans Supply Chain Model, 6 (1), 16–39.

Andrew, B. (2008). Market failure, government failure and externalities in climate change mitigation: The case for a carbon tax. Public Administration Development, 28 (5), 393-401.

Anthoff, D., Hepburn, C., & Tol, R. S. J. (2009). Equity weighting and the marginal damage costs of climate change. Ecological Economies, 68 (3), 836-849.

Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies. International Journal of Production Economies, 124 (1), 252-264.

Elhedhli, S. & Merrick R. (2012). Green supply chain network design to reduce carbon emissions. Transportation Research Part D, 17, 370-379.

Etchart, A., Sertyesilisik, B., & Mill, G. (2012). Environmental effects of shipping imports from China and their economic valuation: The case of metallic valve components. Journal of Cleaner Production, 21 (1), 51-61.

Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production, 47, 345-354.

Guo, J., Hepburn, C., Tol, R. S. J., & Anthoff, D. (2006). Discounting and the social cost of carbon: A closer look at uncertainty. Environment Scientific Pollution, 9 (3), 205-216.

Hasan, M. (2013). Sustainable supply chain management practices and operational performance. American Journal of Industrial and Business Management, 3, 42-48.

Kapp, K. W. (1963). The social costs of business enterprise. (second ed.) Nottingham: Spokesman,

Karl, T. R., & Trenberth, K. E. (2003). Modern global climate change. Science, 302 (5651), 1719-1723.

Kumbaroğlu G. ve Arıkan Y. (2009). Farkındalık ve fark yaratmak: Türkiye’nin CO2 salımları. İstanbul: Yelken Basım.

Li F., Liu T., Zhang, H., Cao R., Ding W., & Fasano J. P. (2008). Distribution center location for green supply chain, IEEE International Conference On Service Operations and Logistics, and Informatics, Beijing, China, 12-15 October 2008.

Linton, J. D., Klassen, R. & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chain: An introduction, Journal of Operations Management, 25, 1075-1082.

Liu, S., Kasturiratne, D., & Moizer, J. (2012). A hub-and-spoke model for multi dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management. Industrial Marketeting Management, 41 (4), 581-588.

Lopes, R. B., Barreto, S., Ferreira, C., & Santos, B. S. (2008). A decision-support tool for a capacitated location-routing problem. Decission Support System, 46 (1), 366–375.

Marchant, R. (2010). Understanding complexity in savannas: Climate, biodiversity and people. Curr. Opi. Environ. Sustain., 2 (1-2), 101-108.

Mota B., Gomes M. I., Carvalho A., Barbosa-Povoa A. P. (2014) Towards supply chain sustainability: Economic, environmental and social design and planning, Journal of Cleaner Production, (xxx), 1-14.

Öğünç, H. (2010). Hedef maliyetleme sisteminin mermer sektöründe uygulanması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, Turkiye.

Paksoy, T., Ozceylan, E. & Weber, G. W. (2010), A multi-objective model for optimization of a green supply chain network, Proceedings of PCO 2010, 3rd Global Conference on Power Control and Optimization, Gold Coast, Queensland, Australia, February 2-4.

Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1699-1710.

Stock, J., Boyer, S., & Harmon, T. (2010). Research opportunities in supply chain management. Journal Academic Marketing Science, 38, 32-41.

Tunahan H. (2010). Küresel iklim değişikliğini azaltmanın bir yolu olarak karbon finansmanı. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 46, 199-215.

Uyar S. & Cengiz E. (2011). Karbon (sera gazı) muhasebesi, Retrived March 04, 2015 (de indirildi) from the world wide web:

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/3%20s%C3%BCleyman%20uyar.pdf

Wang, Z., & Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 62 (8), 871–888.

Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). An inter-sectoral comparison of gren supply chain management in China: Drivers and practices. Journal of Cleaner Production, 14 (5), 472–486.

Zsidisin, G. A., & Siferd, S. P. (2001). Environmental purchasing: A framework for theory development. Eurepean Journal of Purchasing Supply Chain, 7 (1), 61-73.