"Tüketim Yoluyla Kimlik İnşası" Düşüncesinin "Mekân Ve Nesne" Tasavvuru Bağlamında Açılması Üzerine Bir Giriş Denemesi

Mehmet Ali Paylan
2.169 693

Öz


Bu çalışmanın amacı, tüketim yoluyla kimlik inşa etme fikrinin esaslarının mekân ve nesne tasavvuru itibariyle açılmasıdır. Tüketici davranışı çalışmalarının esasını oluşturan tüketmek fiilinin, nazariyat esasında açılması, insanın kimlik inşasına ait teşkil esaslarının ortaya konulması bakımından önem arz etmektedir.

Bu manada, bir nesneyi tüketmek yoluyla kimlik tesis edilip edilemeyeceği düşüncesini Koç'un "mekân" ve "nesne” tasavvuru itibariyle açtık. Bu suretle, her "nesnenin" içinde bulunduğu bir "mekân" olduğunu ve "farklı mekânlar içinde bulunan farklı nesnelerin" ortak bir vasatta temsil edilseler bile birbirlerine temas edemeyeceği fikrini taşıdık.

Açıklananlara nispetle; "farklı mekânlara" mahsus "farklı nesnelerin" varlıksal bir geçiş temin etmeyeceği düşüncesinden hareketle, ister fiziksel ister sembolik tüketim düşüncesi yoluyla gerçekleşsin, ihtiyaç hissi yoluyla tüketerek kimlik tesis edilemeyeceği sonucuna ulaştık.

Anahtar Kelimler: Mekân, Nesne, Kimlik İnşası, Nazariyat


Anahtar kelimeler


Consumption, Space and Object, Construction of identity, Theoria Gel Codes: M3

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ahuvia, A. C. (2005). Beyond the Extended Self: Loved Objects and Consumers' Identity Narratives. Journal of Consumer Research , 32, 171-184.

Baker, J. M. (1995). The Need for Theory in Marketing. M. J. Baker içinde, Marketing-Theory and

Practice (s. 10-22). London: MacMillan Press Ltd.

Belk, R. W. (2013). Extended Self in a Digital World. Journal of Consumer Research , 40, 477- 500.

Belk, R. W. (1988). Possesions and the Extended Self. Journal of Consumer Research , 15, 139- 18.

Bolay, S. H. (1999). Emile Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Fırat, A. F., & Venkatesh, A. (1995). Liberatory Postmodernism and the Reenchanment of Consumption. Journal of Consumer Reseach , 22, 239-267.

Graeber, D. (2011). Consumption. Current Anthropology , 52 (4), 489-511.

II, A. R., Wooten, D. B., & Bolton, L. E. (2002). The Temporary Constrcution of Consumer Attitudes. Journal of Consumer Psychology , 12 (4), 375-388.

Koç, Y. (1994). Mekân ve Nesne. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, Sayı 29 , 13-20.

Koç, Y. (2010). Theogonia'nın Esasları Genesis Nazariyatı Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Cedit Neşriyat.

KOÇ, Y. (2009). Theographia'nın Esasları Teoloji ve Matematik İnşası Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Cedit Neşriyat.

KOÇ, Y. (2008). Theologia'nın Esasları Felsefe'nin ve Teoloji'nin Nazariyatı Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Cedit Neşriyat.

Leve, L. (2011). Identity. Current Anhropology , 52 (4), 512-535.

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, Vol. 50(4), July, 370-396.

Paylan, M. A., & Torlak, Ö. (2009). Tarihsel Perspektiften Geleceğe Pazarlamanın Seyri. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi (s. 1-11). Yozgat: Bildiri Kitabı.

Rindfleisch, A., Burroughs, J. E., & Wong, N. (2009). The Safety of Objects: Materialism, Existential Insecurity,and Brand Connection. Journal of Consumer Research , 36, 2- 16.

Sabah-Kıyan, S. (2013). Kimlik ve Tüketimİlişkisini Tersinden Düşünmek: Lüks Ürünlerin Taklitleri ile Kimlik Oluşturma. Tüketim ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt 5 Sayı1 , 53-78.

Sartre, J. P. (2002). Varoluşçuluk. İstanbul: Say Yayınları.

Schau, H. J. (1998). Discourse of Possesions: The Metatheory of Russell W. Belk . Advances in Consumer Research , 37-44.

Schemberi, S., Merrilees, B., & Kristiansen, S. (2010). Brand Consumption and Narrative of the Self. Psychology&Marketing , 27 (6), 623-638.

Shankar, A., & Fitchett, J. A. (2002). Having, Being and Consumption. Journal of Marketing Management , 18, 501-516.

Shankar, A., Elliot, R., & Goulding, C. (2001). Understanding Consumption: Contributions from a Narrative Perspective. Journal of Marketing Management , 17, 429-453.

Stokburger-Sawer, N., & S. Ratneshwar, S. S. (2012). Drivers of consumer- brand identification. International journal of Research in Marketing , 29, 406-18.

Zwick, D., & Dholakia, N. (2006). The Epistemic Consumption Object and Postsocial Consumption: Expanding Consumer-Object Theory in Consumer Research. Consumption, Markets and Culture,

Vol.9, No.1, March , 17-43.