ARAKAZANÇ TİCARETİ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

OSMAN KÜRŞAT ONAT
2.244 638

Öz


Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki risk-getiri farklılıkları gelişmiş ülke yatırımcılarını yüksek getiri-risk ortamına sahip olan gelişmekte olan ülke finansal piyasalarına yöneltmiştir. Arakazanç ticareti bu algılamadan dolayı ortaya çıkan bir finansal araç olarak son yıllarda ülkemizde hem cari açığın finansmanı hem de finansal varlıkların değer kazanmasına etki eden önemli bir unsurdur. Düşük faizli ülkelerden borçlanarak yüksek getiriye sahip piyasalara yatırım yapmak olarak tanımlanabilecek olan arakazanç ticareti dünyada yüksek işlem hacimlerine ulaşmıştır. Bu çalışmada, arakazanç ticaretine ilişkin faaliyetler incelenerek muhasebeleştirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Arakazanç Ticareti, TFRS, Muhasebeleştirme

Tam metin:

PDF

Referanslar


AYDIN, M. F., & US, V. (2007). Carry Trade: Gelişmeler ve Riskler. TİSK AKADEMİ, 174-185.

CZECH, K., & WASZKOWSKI, A. (2012). Financial Determinants of Carry Trade Activity. Oeconomia, 11(4), 15-22.

HOFFMANN, A. (2012). Determinants of Carry Trades In Central and Eastern Europe. Applied Financial Economics, 22(18), 1479-1490.

ÖNER BADURLAR, İ. (2009). Türkiye'de Carry Trade Yatırım Stratejisi ve Belirleyicileri Arasındaki İlişki: 2001-2007. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 53-74.

TDK. (2015, 05 05). Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü. 05, 05, 2015 tarihinde Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü: http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden alındı