DİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA ÇAĞDAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (VATİKAN ÖĞRNEĞİ)

Vüqar ALİYEV
2.060 677

Öz


Makalede, genel olarak Vatikan`ın kitle iletişim araçlarına ve özellikle de yeni bilgi teknolojilerine yönelik tutumu gözden geçirilmektedir. Burada Katolik din propagandası amacıyla başarılı kullanım örnekleri analiz edilmektedir.
Bugün Vatikan, sadece geleneksel medya ve onların online sürümlerini değil, aynı zamanda RSS tür kanalları, sohbet odalarını, haber grubu, e-posta listesi, sosyal ağ; Facebook, video sunucusu YouTube, çok sayıda internet sitesi ve başkalarını bilgi kullanım alanına sunmuş, gazeteciler - vatikanist bloglar Katolik dinine adanmıştır. Makalede internet Kilisesi ve Siber din gibi bütün bu modern olaylarla ilgili konuşulmakta ve Vatikan ogrneginde dinin yaygınlaştırılmasında çağdaş bilgi teknolojilerinin rolü araştırılmaktadır.


Anahtar kelimeler


Vatikan, Ahlak (etik), İnternet, Teknoloji, Blog, Bilgi, Propaganda

Tam metin:

PDF

Referanslar


Inter M. (1963). http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html, Erişim Tarihi: 26.10.2012

Mayer J.F. (2000). “Religious Movements and the Internet”, Londra; s.270

Menicocci M. (2005). “La Rete dele Religioni” http://www.storiadelmondo.com/33/menicocci. religioni.pdf , Erişim Tarihi: 15.10.2012.

Михайлов С. А. (2002). “Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы”

Kaшлев Ю.Б. (2002). “Информация. Дипломатия. Психология”

Урина Н. В. (2004). “Церковь online: вечное и виртуальное”, Медиаскоп, Вып. №1

Зарубежная журналистика накануне XXI века. Часть I, М., 2002

Зарубежная журналистика накануне XXI века. Часть II, М., 2003

http://www.vatican.va/, Erişim Tarihi: 19.10.2012

http://www.catholicmobile.com/ , Erişim Tarihi: 06.11.2012

http://chiesa.espresso.repubblica.it , Erişim Tarihi: 14.11.2012

http://www.radiovaticana.org/ , Erişim Tarihi: 22.11.2012

http://www.statistiche.it/top260.html , Erişim Tarihi: 28.11.2012

http://www.storiadelmondo.com/ , Erişim Tarihi: 25.12.2012

http://www.chiesacattolica.it/ , Erişim Tarihi: 08.01.2013