ÇALIŞANLARIN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARINDA DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖRDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet İnce, Hasan Gül, Oya Korkmaz
3.865 826

Öz


Bu çalışmada farklılıklarının yönetimi ile ilgili literatürün yanısıra çalışanların farklılıkların yönetimi ile ilgili algı düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen veri ve bulgulara yer verilmektedir. Çalışmanın amacı hem çalışanların farklılıkların yönetimi ile ilgili algı düzeylerini hem de cinsiyet, yaş, medeni durum gibi demografik değişkenlerin çalışanların farklılıkların yönetimine ilişkin algı düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirip getirmediğini belirlemektir. Bu amaçla Mersin ilinde faaliyet gösteren bir işletmede görev yapan 73 mavi ve beyaz yakalı çalışan üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen veriler çeşitli istatistiki yöntemlerle analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılık, Demografik Değişkenler, Farklılıkların Yönetimi

Jel Kod:M10


Anahtar kelimeler


Farklılık, Algı, Farklılıkların Yönetimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARMSTRONG, Claire, FLOOD, C. Patrick, GUTHRIE, P. James, LIU, Wenchuan, MACCURTAIN, Sarah ve MKAMWA, Thadeus (2010). “The Impact Of Diversity and Equality Management On Firm Performance: Beyond High Performance Work Systems”, Human Resource Management, 49(6): 977-998.

BOZKURT, Serdar, DOĞAN, Altan ve KARAEMİNOĞULLARI, Ayşegül (2013). “An Investigation Of Job And Career Counseling Candidates from The Perspective of Diversity Management”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(4): 589-606.

BÖHM, Christina (2013). “Cultural Flexibility in ICT Projects: A New Perspective on Managing Diversity in Project Teams”, Global Journal of Flexible Systems Management, 14(2): 115-122.

CHOI, Sungjoo ve RAINEY, G. Hal (2010). “Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance”, Public Administration Review, 70(1): 109-121.

COLE, M. Brooklyn ve SALIMATH, S. Manjula (2013). “Diversity Identity Management: An Organizational Perspective”, Journal of Business Ethics, 116: 151-161.

COOKE, Fang Lee ve SAINI, S. Debi (2010). “Diversity Management in India: A Study of Organizations in Different Ownership Forms and Industrial Sectors”, Human Resource Management, 49(3): 477-500.

EGEROVÁ, Dana (2012). “Diversity Management as a Crucial Issue of Management in 21st Century”, Problems of Management in The 21st Century, 3: 5-7.

HARDY, Catherine ve TOLHURST, Denise (2014). “Epistemological Beliefs and Cultural Diversity Matters in Management Education and Learning: A Critical Review and Future Directions”, Academy of Management Learning & Education, 13(2): 265-289.

LANGHOLZ, Marlene (2014). “The Management of Diversity in U.S. and German Higher Education”, Management Revue, 25(3): 207-226.

LAURING, Jakob (2013). “International Diversity Management: Global Ideals and Local Responses”, British Journal of Management, 24: 211-224.

LI, Cı-Rong (2014). “Top Management Team Diversity in Fostering Organizational Ambidexterity: Examining TMT Integration Mechanisms”, Innovation: Management, Policy & Practice, 16(3): 303-322.

MARTI´N-ALCA´ZAR, Fernando, ROMERO-FERNA´NDEZ, M. Pedro ve SA´NCHEZ-GARDEY, Gonzalo (2012). “Transforming Human Resource Management Systems to Cope With Diversity”, Journal of Business Ethics, 107: 511-531.

MİLENA, Jiřincová (2013). “Potential Future Managers and Their Opinion on The Issue of Diversity, Inclusion and Their Possible Use in Management”, Journal of Competitiveness, 5(2): 37-50.

OGUNTEBI, Joy, SHCHERBAKOVA, Maria ve WOOTEN, P. Lynn (2012). “Applying Diversity Management Concepts to Improve The Minority Educational Pipeline”, Decision Sciences Journal of Innovative Education, 10(4): 473-494.

OKÇU, Veysel (2014). “Relation Between Leadership Styles Of High School Administrators, Diversity Management, And Organizational Commitment Of Teachers”, International Journal of Academic Research, 6(5): 9-22.

POLAT, Soner (2012). “Farklılıklar Yönetimi İçin Gerekli Örgütsel Değerler”, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2): 1397-1418.

PITTS, W. David, HICKLIN, K. Alisa, HAWES, P. Daniel ve MELTON, Erin (2010). “What Drives The Implementation of Diversity Management Programs? Evidence From Public Organizations”, Journal of Public Administration Research Theory, 20(4): 867-886.

POPESCU, Silvia ve RUSKO, Rauno (2012). “Managing Diversity in Public Organizations”, Global Business and Management Research: An International Journal, 4(3&4): 235-247.

REPEČKIENĖ, Aušra, KVEDARAITĖ, Nida ve JANKAUSKIENĖ, Vaiva (2011). “Intercultural Competence as Precondition for Cultural Diversity Management”, Ekonomika Ir Vadyba, 16: 882-891.

QIRKO, N. Hector (2012). “Applied Anthropology and Business Diversity Management”, International Journal of Business Anthropology, 3(2): 107-129.

RICHARD, C. Orlando, ROH, Hyuntak ve PIEPER, R. Jenna (2013). “The Link Between Diversity and Equality Management Practice Bundles and Racial Diversity in The Managerial Ranks: Does Firm Size Matter?”, Human Resource Management, 52(2): 215-242.

SABHARWAL, Meghna (2014). “Is Diversity Management Sufficient? Organizational Inclusion To Further Performance”, Public Personnel Management, 43(2): 197-217.

SHEN, Jie, CHANDA, Ashok, D’NETTO, Brian ve MONGA, Manjit (2009). “Managing Diversity Through Human Resource Management: An International Perspective and Conceptual Framework”, The International Journal of Human Resource Management, 20(2): 235-251.

SONNENSCHEIN, William (1997).The Diversity Toolkit: How You can Build and Benefit From a Diverse Workforce. New York: McGraw Hill Companies.

SÜRGEVİL, Olca ve BUDAK, Gülay (2008). “İşletmelerin Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4): 65-96.

SÜRGEVİL, Olca (2008). “Farklılık Kavramına Ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kuramlar Ve Yaklaşımlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20): 111-124.

TATLİ, Ahu (2011). “A Multi-Layered Exploration of The Diversity Management Field: Diversity Discourses, Practices and Practitioners in The UK”, British Journal of Management, 22: 238-253.

TOZKOPARAN, Güler ve VATANSEVER, Çiğdem (2011). “Farklılıkların Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 21: 89-109.

WYATT-NICHOL, Heather ve ANTWI-BOASIAKO, Kwame Badu (2012). “Diversity Management: Development, Practices, and Perceptions Among State and Local Government Agencies”, Public Personnel Management, 41(4): 749-772.

WZIATEK-STASKO, Anna (2012). “Diversity Management as a Key Factor in The Regional Development Process”, Regional Formation And Development Studies, 8(3): 265-274.

WZIĄTEK-STAŚKO, A. (2013). “Diversity Management–A Tool to Improve a Metallurgic Enterprise,” Metabk, 52(1): 123-126.