ELEKTRONİK BANKACILIKTA YENİ BİR MODEL: POSPARA VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İdris Varıcı
3.050 1.200

Öz


Gelişen teknoloji her dönemde farklı şekilde muhasebe bilimini de etkilemiştir. Özellikle yeni teknolojilerle bilgi işleme süreci farklılaşmıştır. Bunun yanında teknoloji ile ortaya çıkan yeni ticaret anlayışları muhasebe ve muhasebenin kayıt düzenini de etkilemektedir. POS Para sistemi de yeni teknolojinin bir parçasıdır.

POS Para işlemi, banka kartı (debit card) ile alışveriş yapan müşterilerin diledikleri takdirde ATM aramadan POS cihazından para çekebilmeleridir. POS Para logosu bulunan alışveriş yerlerinde (marketlerde) tüketiciler, banka kartı ile en az 10 TL alışveriş yapma şartıyla, 10 ile 100 TL arasında nakit çekebilme imkânına kavuşmaktadırlar. Mali nitelikte bir işlemin oluşmasına sebep olan bu olgu, muhasebe açısından tarafların kayıt sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; POS Para işleminin muhatabı olan, POS cihazının ait olduğu banka, banka kartının ait olduğu banka ve POS Para işleminin gerçekleştiği marketlerin kayıtlarını göstermektir. 


Anahtar kelimeler


POS Para, Banka Kartı, Muhasebe Kayıtları

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARMAĞAN Ece Aksu ve Aykut Hamit TURAN (2014), “İnternet Üzerinden Alışveriş: Demografik Faktörlerin, Bireysel İhtiyaçların Etkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, 1-23.

BAKKAL Muharrem ve Uğur AKSÜT (2011), Türk Bankacılık Sisteminde Elektronik Bankacılık Uygulamaları, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

Basel Committee on Banking Supervision, Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities, March 1998, p. 3, (Çevrimiçi) http://www.bis.org/publ/bcbs35.pdf, (25.10.2014).

ÇAVUŞ Mustafa Fedai (2006), “Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,173-187.

DANIELA Bojan; Mutu SIMONA ve Paun DRAGOS(2010), “Electronic Banking – Advantages For Financial Services Delivery”, Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice, Vol.1, 672- 677.

FUSARO Marc Anthony (2013), “Why Do People Use Debit Cards: Evidence From Checking Accounts”, Economic Inquiry, Vol. 51, No. 4, October, 1986–2001.

GÜLMEZ Mustafa ve Olgun KİTAPÇI (2006), “İnternet Bankacılığı Ve Müşteri Davranışları: Cumhuriyet Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline Yönelik Bir Uygulama”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 83-100.

IŞIN Feride Bahar (2006), “Teknoloji Araçlarının Bankacılık Sektöründe Uygulanabilirliği Ve Türkiye’deki Bu Doğrultudaki Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,20(2):107-120.

IŞKIN Seyit Ahmet (2012), Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi, İstanbul Ticaret Odası Yayın No.2011-8, İstanbul.

KAYA Ferudun (2009), Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul.

MERMOD Aslı Yüksel (2011), Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler, BETA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

ÖZKAN Özgür ve İrfan ÖZEN (2011), “Kredi Kartı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Kredi Kartı Yoluyla Yapılan Hile Türleri ve Cezai Müeyyideler”, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran, 127-160.

WORTHINGTON Steve (2009), “Debit Cards and Fraud”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27 No. 5, pp. 400-402.

YANIK Zeki ve Fevzi Serkan ÖZDEMİR (2005), “Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Analizi-I”, Yaklaşım Dergisi, Kasım, 182-189.

YERELİ Ahmet Burçin ve Ali Fuat KOÇ (2013), “Türkiye’de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri”, Sosyoekonomi Dergisi, 2,288-309.

YILDIRIM Figen (2011), “Türkiye’de İnternet Bankacılığı Ürünleri Üzerine Pazar Trend Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10 Sayı:19 Bahar,129-141.

http://www.aba.com/Search-Center/pages/results.aspx?k=preferred%20banking%20method, Erişim Tarihi:17.11.2014.

http://www.ekodialog.com/Konular/telefon-ve-internet-bankaciligi-nedir.html, Erişim Tarihi:03.12.2014.

http://www.bkm.com.tr/temassiz-islemler.bkm, Erişim Tarihi:08.12.2014.

http://www.bkm.com.tr/pospara.bkm, Erişim Tarihi:08.12.2014.

http://www.slideshare.net/efinans/12-bankaclk-hizmetleri-ii, Erişim Tarihi: 08.12.2014.

http://www.trendmicro.com.tr/media/resource_lib/mobile/securing-your-mobile-banking-experience-tr.pdf, Erişim Tarihi: 08.12.2014.

http://www.visa.com.tr/visa-pos-para/sorular-ve-cevaplariniz/, Erişim Tarihi: 24.11.2014.