Çin’de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği

Halil ÖZEKİCİOĞLU, Burcu KILINÇ SAVRUL, Cüneyt KILIÇ
4.597 988

Öz


EKİCİOĞLU Burcu KILINÇ SAVRUL Cüneyt KILIÇ ÖZ Çin nüfus olarak dünyada büyük bir popülasyona sahiptir. Bu ülke ticaret ve yatırımın dış dünyası ile kapalı bir ekonomiden daha pazar eksenli bir ekonomiye geçişi tecrübe edinmiştir. Yine bu ülke sanayileşme ve modernleşme süreçlerine eşlik eden önemli ekonomik büyüme rakamlarına ulaşmıştır. Çalışmanın amacı Çin’de uygulanan büyüme ve istihdam politikalarını analiz edip, Çin’de ticaretin diğer ülkelere nispeten nasıl daha hızlı büyüdüğünü ortaya çıkarmaktır. Bu ülkede ihracat hızla artmakta, ülkenin büyüyen ithalatı da fırsatlar yaratmaktadır. Çin ucuz işgücüne sahip olmanın avantajını da kullanarak, dünyada büyük bir yatırımcı kitlesini de üzerine çekmektedir.

Anahtar kelimeler


Çin Ekonomisi, Büyüme, İstihdam, Üretim, İhracat.JEL: F16, F66, J21.

Tam metin:

PDF

Referanslar


BRUNNER, Nicholas (1969), “Chinese Economy”, Çev: Ahmet Y. Gökdere, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı:3-4, (http://auhf.ankara.edu. tr/dergiler/auhfdarsiv/AUHF-1969-26-03-04/AUHF-1969-26-03-04-icindekiler. pdf), Erişim Tarihi: (07.09.2013).

CAI, Fang, Meiyan Wang (2010), “Growth and Structural Changes in Employment in Transition China”, Journal of Comparative Economics, 38 (1), pp.71-81.

DEARDORFF, Alan V. (2008), Aktaran: M. Sait Akman, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 3(1-2), 2008:7-24, http://www.dtm. gov.tr/ dtmadmin/upload/EAD/KonjokturIzlemeDb/dergi/2008_dergi/02_Alan_Deardorff. pdf, Erişim Tarihi: 09.08.2013.

DEİK (2004), Bülten, http://www.deik.org.tr/bultenler/20046211557c+k- Bilgi - NotuMays2004.pdf’den alınmıştır. (Erişim Tarihi: 12.08.2013).

DİAO, Xinshen, Shenggen Fan, Xiaobo Zhang (2003)China’s WTO Accession: impacts on Regional Agricultural ncome- A Multi-Region, General Equilibrium Analysis, Journal of Comparative Economies, Vol.31, pp.32-351.

DİMARANAN, Betina, Elena Ianchovichina, Will Martin (2009), “How will Growth in China and India Affect the World Economy?”, Rev World Econ, Vol.145, pp.551-571.

HÖLSCHER, Jens, Enrico Marelli, Marcello Signorell (2010), “China and India in the Global Economy”, Economicsystems, Economic Systems 34, pp.212-217.

HUANG, Jikun, Yang Jun, Zhigang Xu, Scott Rozelle, Ninghui Li (2007), “Agricultural Trade Liberalization and Poverty in China”, China Economic Review, Vol. 18, pp. 244-265.

KANDEMİR, Orhan (2011), “Lewis Modeli ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:23, Kırgızistan, s.1-18. http://www.akademikbakis.org/23/12.pdf , (Erişim Tarihi: 17.08.2013).

KEİRAN, E. Uchehara (2009), “China-Africa Relations in the 21st Century: Engagement, Compromise and Controversy”, Uluslararası İlişkiler, Volume 6, No 23 (Fall 2009), pp. 95-111.

MUKHERJEE, Anit ve Xiaobo Zhang (2007), “Rural Industrialization in China and India: Role of Policies and Institutions”, World Development, Vol. 35, No. 10, pp. 1621-1634.

SANDIKLI, Atilla ve İlhan Güllü (2005), “Gelişen Çin Ekonomisi ve Türk Dış Ticaretine Etkileri”, Geleceğin Süper Gücü Çin, Ed. Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü, TASAM Yayınları, İstanbul, s.289-320, 2005.

SARAN, Anshu ve Chiquan Guo (2005), “Competing in the Global Marketplace: The Case of India and China”, Business Horizons, 48, pp.135-142.

SEVİM, Cenk (2010), “Petrol Rezervlerinin Zirve Noktasının Enerji Güvenliği Açısından Büyük Enerji Pazarları (ABD, AB, Çin ve Hindistan) Üzerindeki Etkileri”, Journal of Security Strategies, vol.11, ss. 53-72.

SORAL, Bartu (2004), “Tek Kutuplu Dünya’da Avrasya Seçeneği”, Teori, s.3-24, http://www.bartusoral.com/PDF/tek_kutuplu.pdf, (Erişim Tarihi: 12.07.2013). WORLD BANK (2013), Databank, http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=wo rld-development-indicators#c_c, (Erişim Tarihi: 12.08.2013).