İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları

Azzem ÖZKAN, H.Pınar KAYA
3.053 2.705

Öz


KANH. Pınar KAYA ÖZ İflas erteleme, mali açıdan sıkıntı yaşayan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas etmekten kurtulabilmesine imkan sağlanan hukuki bir süreçtir. Bu süreçten yararlanabilmenin şartları ve uygulama prosedürü Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bir şirketin mahkemeye iflas erteleme talebinde bulunabilmesi için, borca batık olması ve durumunu düzeltmeye yönelik olarak hazırladığı iyileştirme projesinin mahkeme tarafından ciddi ve inandırıcı bulunması gerekir. Bu çalışmada, iflas erteleme sürecinin hukuki incelemesi yapıldıktan sonra, ödenmemiş sermaye borçlarının bilançonun pasifinde özkaynaklardan indirim olarak değil de, aktifte ortaklardan sermaye alacağı şeklinde varlık olarak izlenmesinin borca batıklık bilançosuna olan etkisi üzerinde durulacaktır. Yargıtay’ın iflas erteleme talep eden ve ödenmemiş sermayesi bulunan işletmelerin iyileştirme projelerine ilişkin kararları da değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler


İflas, İflas Erteleme, Borca Batıklık, Ödenmemiş Sermaye, Sermaye Borcu.JEL Kodu: M 40

Tam metin:

PDF

Referanslar


BALCI, Şakir; (2005), İflasın Ertelenmesi, Gencel Yayınları, İzmir.

CEMALCILAR, Özgül ve Saime ÖNCE; (1999), Muhasebenin Kuramsal Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1093, Eskişehir.

CEMALCILAR, Özgül ve Nurten Erdoğan; (1997), Genel Muhasebe, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul.

ÇAVDAR, Seyit ve İnci BİÇKİN; (2006), İflas ve İflasın Ertelenmesi, Seçkin Yayınları, Ankara.

DELİDUMAN, Seyithan; (2008), İflasın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli.

KAYAR, İsmail; (2009), “İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık ve İyileştirme Projesi İle Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:33, s.29.

MUŞUL, Timuçin; (2010), İflasın Ertelenmesi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul.

TORAMAN, Barış; (2007), İcra İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketler ive Kooperatiflerde İflasın Ertelenmesi, Yetkin Yayınları, Ankara. YÜKSEL, Kemalettin; (2006), “İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları”, Bankacılar Dergisi, Sayı:59,s.110. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

İcra ve İflas Kanunu www.kazancihukuk.com