Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Atilla YÜCEL, Fatma ÇUBUK
14.234 5.068

Öz


Günümüzde döngüsel bir gelişim gösteren pazarlama anlayışının, ürün odaklı anlayıştan çıkıp insan, akıl, duygu ve düşüncelerinin önemsendiği bir noktaya geldiği bu süreçte pazarlama yöntemleri değişmiştir. Böylece, pazarlamada uygulama alanı bulan Nöropazarlama ile beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak tüketici karar sürecinin daha iyi anlaşılması yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bu yöntemin kullanıldığı Nöropazarlama da insan zihni üzerinde çalışıldığı için çeşitli anlam kargaşası yaşanarak bilinçaltı reklamcılıkla karıştırılmaktadır. Bu çalışmada bilinçaltı reklamcılık ve Nöropazarlama kavramları açıklanarak çeşitli örneklemelerle kıyaslama yapılmakta böylece bu iki alanın farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Nöropazarlama, Pazarlama, Bilinçaltı reklamcılık, Subliminal mesajJel Sınıflaması: M30, M31, M37

Tam metin:

PDF

Referanslar


ÇUBUK, Fatma, (2012) “Pazarlamada uygulamaya yönelik yeni bir yaklaşım: Nöropazarlama”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kadir Has üniversitesi, İstanbul

HÜR Şems, KUMBASAR, Selçuk (2011) “ Göz hareketlerine dayalı araştırma çözümleri Eye Tracking teknolojisi Araştırmada yenilikler konferansı”, 4 Mayıs

KOTLER, Philip, (2011) Pazarlama 3.0, Optimist Yayınları, Mart 2011, İstanbul.

LINDSTROM, Martin, (2011) Buy.ology, 1.basım, İstanbul, Optimist yayım dağıtım, İstanbul

LINDSTROM, Martin, (2007) Duyular ve Marka, Optimist Yayınları, Kasım 2007, İstanbul.

RENVOİSE Patrick, MORIN, (2010) Christophe, Nöromarketing, 2.basım, İstanbul, MediaCat, Ocak 2010.

TEKNECİOĞLU Birol, (2005) “Pazarlamanın tanımlanması, Pazarlama Yönetimi,” A.Ö.F, İstanbul

TIĞLI, Mehmet, (2002) “Bilinçaltı reklamcılık”, İstanbul üniversitesi iletişim fakültesi dergisi, sayı 15, 356

TÜZEL, Nazlım, ( 2010) Tüketicinin zihnini okumak nöropazarlama ve reklam, Marmara iletişim dergisi, Ocak, sayı 16, 164-165

URAL, Tülin, ( 2008) Pazarlamada yeni yaklaşım: Nöropazarlama üzerinde kurumsal bir değerlendirme, Ç.Ü. sosyal bilimler enstitüsü dergisi cilt 17,sayı 2, 421

YOLCU, Ergün, Bilinçdışı (Bilinçaltı) reklam tartışmaları ve çalışmaları, iletişim fakültesi dergisi, YÖRÜKOĞLU, Ali, ( 2007) Davranışsal Finans, Marmara Üniversitesi yayınlanmamış yüksek lisans tezi, AKBULUT, Kare subliminal reklamcılık, http://gizemakbulut.blogspot.com/2009/05/25kare-subliminal-reklamclk.html ( Erişim tarihi )04.11.2012

Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/,( Erişim tarihi 03.11.2013)

Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/, ( Erişim tarihi 03.11.2013)

Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/, ( Erişim tarihi 03.11.2013)

Camel sigara paket resmi , http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincalti-reklamcilik/ , (Erişim tarihi 21.10.2012)

ÇAKAR Tuna, Neden Nöropazarlama, http://iktisadiyat.com/2010/06/18/nedennoropazarlama-npyd-3-2/ (Erişim tarihi 02.02.2013)

ÇAMDERELİ Mete, Reklamın R’si ya da reklam söylemine giriş, İletişim fakültesi dergisi, http://www.iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/13083/12305,456, (Erişim tarihi 22.03.2013)

KFC snackerleri reklam filmi , http://www.youtube.com/watch?v=eaVRtLlnilI (Erişim tarihi 28.02.2013)

Paro kart ve Bonus kart, http://www.bildirgec.org/etiket/paro/tumu,( Erişim tarihi 002013)

SAUNDERS, http://www.mind-course.com/subliminal.html ,(Erişim tarihi 09.01.2012) SAUNDERS Melvin D.(2011) , “Are we already learning in a subliminal way http://www.mind-course.com/subliminal.html ,(Erişim tarihi 09.01.2012)

SUNGUR Suat, Bilinçaltı reklamcılık ve toplumsal etkileri, İletişim fakültesi dergisi, http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/10366/9605,169,( Erişim tarihi 02012)

Wilson B. Key subliminal seduction adlı kitabın kapağı http://www.google.com.tr/imgres?q=dr.wilson+b.+key+subliminal+seduction&um =1&hl=tr&sa=N&b ( Erişim tarihi 02.04.2013)