The Impact Of Exchange Rate Volatılıty On Tourısm Sector: A Case Study, Turkey

Baki DEMİREL, Barış ALPARSLAN, Emre Güneşer BOZDAĞ, Alp Gökhun İNCİ
2.997 848

Öz


Dış ticaret dengesinin sürekli açık verdiği ülkemizde turizm sektörü cari işlemler dengesinin sağlanmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu özelliğinin yanında turizm sektörü yarattığı istihdam olanakları ile ekonomiye dinamizm katmakta ve ekonomik gelişime önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm sektörünün en önemli başarısı kaliteli hizmet sunmak ve olabildiğince çok turisti ülkemize çekmektir. Bu bağlamda döviz kurlarının oynaklığı sektörü oldukça fazla etkilemektedir. Bu çalışma bu durumdan yola çıkarak döviz kurlarındaki dalgalanmaların Türkiye’ye gelen turist sayısı üzerindeki etkisini analiz etmeye çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler


Turizm, Döviz Kuru, Hata Düzetme Modeli (ECM), EGARCHJel Kodları: F31 B49

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arize, A. C. (1997); “Conditional Exchange Rate Volatility and Volume of Foreign Trade: Evidence from Seven Industrialized Countries”, Southern Economic Journal, 64 ss.2352

Bollerslev,T.(1986); “Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity”, Journal of Econometrics, 31 ss.307-327.

Christie, A.A. (1982); “The Stochastic Behavior of Common Stock Variances”, J.Financial Economics, 10 ss.407-432.

Çağlar, Ünal (2003); Döviz Kurları- Uluslararası Para Sistemi ve Ekonomik İstikrar, Alfa Yayıncılık, İstanbul.

Dickey, D., and W. Fuller (1979); “Distributions of the Estimators for Autoregressive Time

Series with a Unit Root ”, Journal of American Statistical Association, 75 ss.427-31. Dritsakis, N. (2004); “Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: an Empirical

Investigation for Greece using Causality Analysis”, Tourism Economics, 10 ss.305-316. Engle, R.F. (1982); “Autoregressive Conditional Heteroskedasdicity with Estimates of the Varyans of UK İnflation”, Econometrica 50 ss.987-1008.

Engle, R and C.W. J. Granger (1987), “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, 55 ss.251-277.

Demirel, Baki and C, Erdem (2004); “Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların Gelen Turist

Sayısına Etkisi: Türkiye Örneği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Ekim, ss.116-127. Eugenio-Martin ve Morales (2004); “Tourism and Economic Growth in Latin American

Countries: A Panel Data Approach”, NOTA DI LAVORO 26. Gökçe, Atilla (2001); “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin

ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi 1 ss.35-58. Johansen, S., and K. Juselius (1990); “Maximum Likelihood Estimation and Inference on

Cointegration with application to the Demand for Money.”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 ss.169-210. IMF;Erişim Tarihi: 13/12/2007; https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/ weodata/weoselco.aspx.

Mervar, A. ve Payne, J. (2007); “Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian

Destinations: Long-Run Elasticity Estimates”, Tourism Economics, 13 ss.407-420. Narayan, P.K. (2004); “Economic Impact of Tourism on Fiji's Economy: Empirical

Evidence from the Computable General Equilibrium Model” Tourism Economics, 10 ss.419-33. Nelson, D. (1990); “Stationarity and Persistence in the GARCH (1,1) Model”, Econometric Theory, 6 ss.318-334.

Nelson, D. (1991); “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach” Econometrica 59 ss.347-370.

Pagan, A. ve G. Schwert (1990); “Alternative Models for Conditional Stock Volatility”, Journal of Econometrics 45 ss.267-290.

Patsouratis, V. Frangouli, Z. ve Anastasopoulos G. (2005); “Competition in Tourism among the Mediterranean Countries”, Applied Economics, 37 ss.1865-1870.

Schwert, G.W.(1989); “Why does Stock Market Volatility Change Over Time?”, J.Finance, 94 ss.28-66.

TÇG (2004); “Turizm Çalışma Grubu Raporu” Türkiye İktisat Kongresi Çalışma Grubu Raporları II, 12 ss.307.

Toh, R. S., H. Khan, and F. T. Ng (1997); “Prospects for the Tourism Industry in

Singapore: A Regression Model” Cornell HRA Quarterly, 38 ss.80-87. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı: Erişim Tarihi: 13.12.2007 http://www.kultur.gov.tr/ TR/BelgeGoster.aspx.

Webber A. (2001); “Exchange Rate Votality and Coentegration in Tourism Demand”, Journal of Travel Research, 39 ss.398.