Testing The Degree Of Monetary Autonomy: German Dominance Hypothesis Revisited

Murat PÜTÜN
2.973 718

Öz


1979 yılında yürürtlüğe giren Avrupa Para Sistemi (APS) Avrupa Topluluğu içerisinde oluşturulan bir parasal düzenlemedir ve birincil amacı Avrupa’da parasal istikrar bölgesi oluşturmaktır. Avrupa Para Sistemi£nin en önemli unsuru, katılımcı ülkelerin döviz kuru ilişkilerini yürütmek amacıyla oluşturulan Döviz Kuru Mekanizması’dır (DKM) . Sistem içindeki düzenleme, ikili kur oluşumunu tanımlanan dalgalanma bantları aralığında, yeniden ayarlama’nın mümkün olduğu sabit fakat ayarlanabilir kur sistemi olarak tanımlamaktadır.İlk başından beri, APS’nin temel hedefi, simetrik yapıda bir kur rejimi oluştuırmak olup, bu amacı gerçekleştirme yönünde sistem içi düzenlemelere gidilmiştir. Buna rağmen, Bir çok iktisatcı, APS’nin simetrik kur rejimi olarak planlanmasına rağmen asimetrik bir yapıya dönüştüğünü vurgulamaktadırlar. Bu durumda, Almanya para politikasının diğer üye ülke para politikaları üzerinde baskınlık oluşturup, söz konusu ülkeler için para politikası bağımsızlığının ortadan kalktığı vurgulanmaktadır.Alman Baskınlık Hipotezi, Almanya’nın kendi para politikasını bağımsız olarak belirlerken, diğer üyelerin bu politikayı takip etmek durumunda olduğunu ifade eder. Bu durumda, üye ülkelerin para politikası yürütme sürecinde faiz oranlarının belirlenmesinde, Almanya’nın kendisi için belirlediği faiz oranları etkili olmaktadır. Bu çalışma, APS’ne üye ülkelere ait faiz oranları verilerini kullanarak söz konusu Alman Baskınlığının mevcut olup olmadığını ve veya derecesini ölçmeyi hedeflemektedir. Sistemin kuruluş aşamasından, sonu olan Ekonomik ve Parasal Birliğe geçiş aşamasına kadar olan süreçte Alman Baskınlık Hipotezinin test edilmesi için Kointegrasyon metodu kullanılmıştır.Bu çalışmanın sonuçları, yukarıda zikredilen hipotezde öne çıkan AB ülkeleri para politikası oluşumunda mutlak bir Alman Para politikası baskınlığının mevcudiyetini desteklememektedir. Buna rağmen, sonuçlar aynı zamanda, Almanya para politikasının, AB ülkelerinin para politikası oluşumuna etkilerini destekleyen bazı ipuçları vermektedir. Bu çalışma, Almanya’nın, verili dönemler arasında diğer AB üyesi ülkelerin para politikalarını etkileme derecesini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar kelimeler


Alman Baskınlık Hipotezi, Avrupa Para Sistemi, (APS) Döviz Kuru Mekanizması, (DKM) Avrupa Birliği, Para Politikası Bağımsızlığı, sabit fakat ayarlanabilir döviz kurları, faiz oranları.JEL Kodu: E 52

Tam metin:

PDF

Referanslar


ARTUS, P. And Bourguinat, H. (1994) “The stability of the EMS”, in 30 Years of

European Monetary Integration from the Werner Plan to EMU, Longmann Group Limited, 19 BAUM, C.F. and Barkoulas, J. (2001), “Dynamics of Intra-EMS Interst Rate Linkages,”Boston College Working Papers in Economics 492,Boston College Department of Economics.

BEAN, C. (1992), “Economic and Monetay Union in Europe”,Journal of Economic Perspectives, Vol.6, no.2 Fall.

BLACKBURN, K., and SOLA, M. (1993), “Speculative Currency Attacks and Balance of

Payments Crises”, Journal of Economic Surveys, 7, pp.119-44. CAMPA, J.M., CHANG, P.H.K. and Reider (1997), “ERM bandwidths for EMU and after:evidence from foreign Exchange options.”, Economic Policy, A European Forum, 24, 24April 1997.

COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (1992), Economic Papers, Commision of the European Communities, Directorate Generalefor Economic and FinanciaL Affairs, Number 99, December 1992.

CUKIERMAN, A., (1990), Central Bank Strategy, Credibility and Indepence:Theory and Evidence, MIT Pres, Cambridge, Massachusettes.

CHOUDRY, T. (2002), “Money-Income Relationship Between three ERM countries”, Applied Economics, 2002 V 59-94.

EIJFFINGER, C.W., ANDDE Haan, J. (2000), European Monetary and Fiscal Policy, Oxford University Press.

HENRY, J. And Weidman, J. (1994), “Asymmetry in the EMS revisited:evidence from the Causality analysis of daily eurorates”, Notes d’etudes et recherche, no.29, octobre.

HENRY, J. and Weidmann, J. (1995), The French-German Interest Rate Differential since

German Unification: The Impact of the 1992 and 1993 EMS Crisis, University of Bonn, Discussion paper B-295.

HITIRIS, T., (1994), European Community Economics, third edition, Harvester.

HOLMES, M. J. and Pentecost, E.J. (1996), “Some Econometric tests of Changes in the Degree of Financial Integration Within the European Community in the 1980s,” Journal of

Economic Studies, June 1996, 1-17.

IFS (2000), International Financial Statistics, International Monetary Fund, Version 2000.

INTERNATIONAL CURRENCY REVIEW, (1997), Journal of the World Financial Community, volume 24, number 3, Autumn 1997.

KENEN, P.B.,(1995), Economic and Monetary Union in Europe, Cambridge University Press.

RANKI, S., (1998), Exchange Rates in European Monetary Integration, Suomen Pankk, Bank of Finland, Bank of Finland Studies, E:9, 1998-P.13.

RUBIO, O.B. and Garces, M.D.M. (2002), “Was there Monetary autonomy in Europe on the eve of EMU? The German dominance Hypothesis Re-examined”, Journal of Applied Economics, 185-207.

MA YUE AND KANAS, A. (2000), “Testing for nonlinear Granger casuality among

Fundamentals and Exchange rates in the ERM”, Jornal of International Money and Finance, 19(1), February 2000,135-152.

MONTICELLI, C. and Papi, L. (1996), European Integration, monetary coordination and demand for money, New York: Oxford University Press, 1996.

MUSCATELLI, V.A., TIRELLI, P., Trecroci, C. (2002), “Monetary Policy on the Road to

EMU: The Dominance of External Constraints on Domestic Objectives”, http:www.eco.unibs.it/recroci/Annales_Paper.pdf. PADOA-SCHIOPPA, T. (1994)The Road to Monetary Union in Europe, Clarendon PressOxford, 1994.

PERRON Pierre (1997), "Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables", Journal of Econometrics 80, pp.355-386.