From Burden To Strategic Asset; The Relationship Between The Government Of Hamas And Mubarak’s Egypt

M. Serkan TAFLIOĞLU
2.646 687

Öz


HAMAS, İslam ve Arap dünyasında önemli dini ve siyasi bir toplumsal bir hareket olan Müslüman Kardeşlerin, tek silahlı direniş örgütüdür. Müslüman Kardeşlerin Mısır merkezli bir hareket olduğu düşünülürse Mısır ve HAMAS arasındaki ilişkinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Filistin’de silahlı direniş hareketi olmakla beraber HAMAS, aynı zamanda siyasi söylem ve programı olan bir harekettir. İsrail ve FKÖ arasındaki Oslo Barış Süreci’ni tanımayan HAMAS, Filistin Yönetiminde ilk yapılan seçimlere katılmamıştır. Fakat ikinci intifadan sonra bu sürecin resmen ve fiilen bittiğine inanan HAMAS yönetimi 2006 seçimlerine katılma kararı almıştır. Seçimlerin sonucunda HAMAS Filistin Meclisinde çoğunluğu elde etmiş ve hükümet kurmuştur. Mısır (Mübarek) yönetiminin bu süreçte temel hedefi HAMAS’ı Oslo sürecini tanımaya ve İsrail ile barış görüşmelerine başlamaya ikna etmek olmuştur. Filistin ve Müslüman Kardeşler hareketinin jeopolitik önemi Mübarek rejiminin yıkılması ile daha da stratejik bir konuma gelmiştir. Çalışmamızın tarih çerçevesi HAMAS’ın hükümet olduğu dönemi kapsamaktadır. İncelememizde Arapça birincil kaynaklardan ve Filistin coğrafyasındaki şahsi gözlemlerimizden istifade edeceğiz.

Anahtar kelimeler


Mısır, HAMAS Hükümeti, Filistin, Gazze

Tam metin:

PDF

Referanslar


KHALAJİ, Mehdi (2009); Egypt’s Muslim Brotherhood and Iran, February 12, The Washington Institute PolicyWatch 1476.

MILTON-EDWARDS, Beverley (2005); “Prepared for Power: Hamas, Governance and Conflict”, Civil Wars, Vol.7, No.4 (Winter), pp.311–329.

POGODDA, Sandra (2012); “Inconsistent interventionism in Palestine: objectives, narratives, and domestic policy-making”, Democratization, 19:3, 535-552. RABBANİ, Mouin (2008); “A HAMAS Perspective on the Movement's Evolving Role: An Interview with Khalid Mishal: Part II”, Journal of Palestine Studies, Vol. 37, No. 4 (Summer), ss. 59-81.

SALİH, Muhsin (2007); Munazzamatü’l Tahrir’ül Filistini, Usama Hamdan, “İadet’ül ve Tef’il Munazzamatü’ttahrir’ül Filistiniye”, Beyrut.

SALİH, Muhsin (2010); Elmeclisü’tteşrii’ül Filistini fi daffaetü’l Garbiye ve’l Kıt’a Gazze 1996-2010, Merkezü’l Zeytün Lildırasat ve’l İştişarat, Beyrut.

SALİH, Muhsin (2009); Mısır ve HAMAS, Merkezü’l Zeytün Lildırasat ve’l İştişarat, Beyrut.

SCHAM, Paul, OSAMA, Abu-Irshad (2009); “HAMAS, Ideological Rigidity and Political Flexibilitiy”, Special Report, United States Institute of Peace, USA.

SHARP, M. Jeremy (2009); “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Service, USA, May 12.

MUSA, Muhyiddin (2007); Elciylü’ssalis Nehc’ül Mukaveme, Şam.

TAFLIOĞLU, M. Serkan (2012); “Direnişten Hükümet’e; HAMAS’ın Hükümet Tecrübesi”, TURAN-SAM, Yıl: 2012 Cilt: 4, Sayı: 14, İlkbahar.