BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Süreci İçinde Gelen Ek Düzenlemeler Seti: BASEL III Kriterleri

Ömer Faruk DEMİRKOL, Emel ABA
4.265 1.214

Öz


Son dönemlerde bankacılık ve finans sektöründe küreselleşmenin de etkisiyle sınır tanımaz bir büyüme görülmektedir. Teknolojideki hızlı gelişişimin finans sektörüne uyarlanması sektörün faaliyet hacminde ve dolayısıyla karlarında artışlar sağlamıştır. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan bu değişim süreci sisteme yeni finansal ürünler katmış ve bankaların risk olgusu daha da önem kazanmıştır. Bankacılık sektörünün uluslararası bir boyut kazanması, bu çerçevede alınması gereken önlemler ve geliştirilecek uygulamalar açısından uluslararası işbirliğini ön plana çıkarmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan Basel I, Basel II ve henüz taslak aşamasında olan Basel III ile bankacılık sektörünün daha sağlam temellere oturtulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler


Basel I, Basel II, Basel III

Tam metin:

PDF