Siyasal Pazarlama Uygulamaları Açısından Belediye Başkanlarının Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Mehmet Can DEMİRTAŞ, Nihan ÖZGÜVEN
4.375 1.633

Öz


GÜVEN ÖZ Seçmen davranışlarını etkileyen değişkenlerin tespit edilmesinin güçlüğü ve seçmen tercihlerinin değişebilir olması, siyasi partilerin ve adayların tercihleri etkilemek için gösterdikleri çabaların artmasına neden olmaktadır. Siyasal pazarlama bakış açısıyla partilerin ve adayların seçmenler ile iletişim düzeyi, başarılarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle internetin siyasal pazarlama çalışmaları için kullanılması, iletişimin her iki taraf için daha hızlı ve daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, partilerin ve adayların sahip oldukları web siteleri ile seçmenlere yönelik doğrudan iletişim kurmaları, seçim dönemlerinde gerçekleştirecekleri çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışmada, siyasetçiler için yeni bir iletişim aracı olan web sitelerinin değerlendirilmesi amacıyla öncelikle siyasal pazarlama konusu aktarılmış, konu ile ilgili literatür incelemesinde bulunulmuş, daha sonra da web sitesi kullanan belediye başkanlarının web siteleri çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler


Belediye Başkanları, Siyasal Pazarlama, Web Siteleri,

Tam metin:

PDF