Değer Zincirinde Entellektüel Sermaye

Hülya ERKANLI, Süreyya KARSU
4.366 1.468

Öz


Bilgi toplumu dinamikleri işletmelerin içinde bulundukları rekabet koşullarını değiştirmektedir. Bu değişim, rekabet avantajı yaratacak stratejiler geliştirmek için, işletmelerin değer zincirinde de değişimi gerekli kılmaktadır. İşletmelerin “değer yaratma” sürecinde “müşteri odaklı hareket edebilmeleri” ve bunu rekabet avantajı unsuru haline getirebilmeleri, sahip oldukları entelektüel sermayeye ve bu entelektüel sermayenin etkin bir biçimde değer yaratma süreciyle bütünleşebilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde rekabet ve rekabet stratejileri, ikinci bölümünde değer, değer zinciri ve analizi, üçüncü bölümünde de rekabetçi avantaj unsuru olarak entelektüel sermaye kavramları ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler


Rekabet Avantajı, Değer Zinciri, Entelektüel Sermaye, Bilgi Ekonomisi

Tam metin:

PDF