Ziyaretçilerin Alişveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama

Ali Çağlar ÇAKMAK
5.347 2.333

Öz


Son kullanıcıya ürün sunan perakendecilik sektöründe müşteriyi satış noktasına çekebilmek için farklı uygulamalar kullanılmaktadır. Tüketiciye, ihtiyaç duyduğu çok çeşitli ürünlere tek bir mekanda erişebilme imkanı veren alışveriş merkezleri, farklı ihtiyaçları karşılayan ürünlerin satıldığı perakende mağazalarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Alışveriş merkezleri, ziyaretçilerine sadece ihtiyaç duyduğu birçok ürünü tek bir mekanda sunmakla kalmaz, onlar için alışverişi zevk haline getirmek ve kişisel veya ailevi olarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için türlü aktiviteler de hazırlar. Bu bağlamda ziyaretçilerin alışveriş merkezlerinden beklentilerini ve alışveriş merkezlerini tercih nedenlerini doğru bir şekilde belirlemek gerekmektedir. Bu araştırma, Karabük şehir merkezinde faaliyet gösteren iki alışveriş merkezinin, ziyaretçileri tarafından değerlendirmelerini konu edinmektedir. Araştırma kapsamında iki alışveriş merkezini ziyaret edenlere anket uygulaması yapılmaktadır. Cevaplayıcıların anket formunda yer alan ifadelere daha net cevaplar verebilmeleri için ölçek olarak 0-100 puan ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere mertebeli dereceleme ve tek faktörlü çoklu varyans analizi MANOVA uygulanmaktadır. Araştırma sonucunda cevaplayıcıların, ziyaret ettikleri alışveriş merkezinin üstün yanlarıyla ilgili alışveriş merkezi tercih kriterlerine daha yüksek puan verdikleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Perakendecilik, Alışveriş Merkezi, Karabük, 0-100 Puan Ölçeği

Tam metin:

PDF