Yerel Enerji Fiyatlarının Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım Çekebilme Gücü Üzerindeki Etkisi

Yavuz GAZİBEY, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN
2.724 875

Öz


Günümüzde enerji en önemli üretim faktörlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Üretim ve hizmetlerde hem sabit hem de değişken maliyetlere olan etkisiyle enerjinin maliyeti ürünün maliyetini doğrudan etkilemektedir. Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) yapmak maksadıyla optimal ortam arayan sermayenin yerel enerji fiyatlarına duyarsız olması beklenemez. Bu çalışmada AB-27 üyesi ülkeler örnekleminde yerel enerji fiyatlarının ülkenin DYY çekebilme gücü üzerine etkisi araştırılmış, anlamlı ve negatif yönde bir ilişki tespit edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler


Enerji Fiyatları, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), Faktör Analizi, Çok Değişkenli Regresyon Analizi

Tam metin:

PDF