ISO 500 Firmalarının Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Dokuma ve Giyim Eşya Sanayi

Rüştü YAYAR, Mustafa Necati ÇOBAN
3.466 1.008

Öz


Bu çalışmanın amacı, İSO 500’e giren dokuma ve giyim eşya sanayiinde faaliyet gösteren firmaların etkinliklerini belirlemek ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapmaktır. Araştırma, 2008–2010 dönemini kapsamaktadır. Yeterli verisi olan dokuma sanayiinden 19 firma, giyim eşya sanayinden 6 firma alınmıştır. Çalışmada Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Girdi yönelimli ölçeğe sabit getirili Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) Modeli ve girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getirili Banker, Charnes, Cooper (BCC) Modeli kullanılmıştır. 2010 yılında CCR modeline göre dokuma sanayinde 4, giyim eşya sanayinde 2 firma etkin bulunurken, BCC modeline göre ise dokuma sanayinde 11, giyim eşya sanayinde 4 firma etkin bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Dokuma ve Giyim Eşya Sanayi, Ölçeğe Göre Getiri, İSO500, Firma Etkinliği, Veri Zarflama Analizi.

Tam metin:

PDF